Infektioner i njurar och urinvägar

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssorkar. Ett vanligt sätt att bli smittad är att andas in damm från en plats där sorkar har varit. De allra flesta blir friska efter ett par veckor. Sorkfeber smittar inte mellan människor.

I Sverige finns sorkfeber nästan enbart norr om Dalälven, i Dalsland och i Värmland. Hur många som blir sjuka varje år varierar, men det brukar vara några hundra personer. En del år finns det fler sorkar än vanligt och då blir också fler människor sjuka.

Västerbotten

Sorkfeber är vanligast i norra Sverige

Flest fall av sorkfeber i landet rapporteras från Västerbotten. Smitta överförs från skogssork.

Så undviker du att bli smittad

  • Använd handskar vid kontakt med sorkar och deras spillning.
  • Använd andningsskydd av typ FFP3 som sluter tätt mot ansiktet när du ska städa byggnader och andra utrymmen där du misstänker att sorkar vistats. Andningsskydd finns att köpa på byggvaruhus. Vanliga munskydd ger inte tillräckligt säkert skydd. 
  • Använd våta städmetoder vid städning av utrymmen som kan vara förorenade av sork. Undvik att sopa eller dammsuga. 

Efter städning är det viktigt att:

  • Slänga allt material som du har använt vid städningen.
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Det är också bra att försöka förhindra att gnagare kommer in i byggnader. Det kan du göra genom att:

  • Montera metallnät på ventiler.
  • Täta rörgenomgångar och springor.
Till toppen av sidan