PROSTATA

Akut prostatit

Prostatit innebär att prostatan blir inflammerad. Akut prostatit är ovanligt, men om du får det behöver du behandling. Besvären kan komma snabbt. Då kan du få feber, ont i magen och ha svårt att kissa. Ibland gör det ont i nedre delen av ryggen eller underlivet.

Du behöver få behandling med antibiotika om du har akut prostatit. Då läker inflammationen och du blir oftast helt återställd. Det finns också kronisk prostatit.

Ont i magen och feber som kommer plötsligt

Akut prostatit kommer ofta plötsligt. Du kan få några av följande besvär:

  • Du får ont i magen, ofta nedre delen, eller i ryggslutet. Smärtan kan stråla ner mot ljumskarna, ut i pungen, penisen och området mellan pungen och ändtarmsöppningen. Det kan göra ont när du sitter.
  • Det är svårt att kissa. Det kan svida eller göra ont. Du kan också behöva kissa oftare.
  • Du får hög feber och frossa.
  • Det gör ont i samband med utlösning.
  • Du känner dig rejält sjuk i hela kroppen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en eller en jouröppen mottagning om du har ont i magen, ryggslutet eller underlivet och samtidigt har feber eller frossa. Det gäller också om du har svårt att kissa och får feber.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du behöver få antiobiotika

Du behöver få behandling med antibiotika om du har akut prostatit. Ibland behöver du få antibiotika direkt i blodet på ett sjukhus. När du mår bättre, eller om du inte har så svåra symtom, får du antibiotika i tablettform i tre till fyra veckor.

Du kan behöva kateter

Du kan få en kateter i urinblåsan om du har svårt att kissa, eller inte kan kissa alls. Den sätts in när du är på sjukhuset. Katetern gör att urinen kan passera fritt.

De flesta blir bra

Akut prostatit läker bra efter behandling med antibiotika. Du får oftast inga fortsatta besvär. Men ibland kan du få akut prostatit igen. I vissa fall kan det utvecklas till kronisk prostatit.

Undersökningar och utredningar

Läkaren känner på prostatan

Du får först göra en kroppsundersökning. Då känner läkaren särskilt på magen, penisen och pungen för att bedöma om det finns förändringar och om du har ont.

Prostatan undersöks genom att läkaren tar på sig en handske och för in ett finger i ändtarmsöppningen. Undersökningen kan kännas obehaglig och göra lite ont.

Du får lämna urinprov

Du får alltid lämna ett urinprov för att se om det finns bakterier eller spår av röda eller vita blodkroppar i urinen.

Du får lämna särskilda urinprov för gonorré och klamydia om läkaren tror att du har en könssjukdom.

Ibland kan du få lämna ett nytt urinprov ett par veckor efter att behandlingen med antibiotika är avslutad. Det görs om det första urinprovet innehöll bakterier.

Du får lämna blodprover

Du får lämna blodprover om du har akut prostatit med hög feber och svåra besvär. Det görs för att kontrollera att de inre organen fungerar som de ska, till exempel lever och njurar. Ibland får du också lämna ett blodprov för att undersöka om det finns bakterier i blodet.

Vad beror akut prostatit på?

Prostatakörteln ligger runt omkring urinröret just där det lämnar urinblåsan och går ut i penis.

Prostatit innebär att prostatan blir inflammerad. Då blir den öm och svullen. Ibland kan även musklerna i bäckenbotten bli inflammerade.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret, precis där det lämnar urinblåsan och går ut i penisen. Prostatan bildar transportvätska för spermierna. Strax under prostatan finns en muskelplatta som kallas bäckenbotten som håller upp organen i nedre delen av bäckenet.

Prostatit beror oftast på att bakterier som finns i underlivet går upp i urinvägarna, till exempel tarmbakterier.

Akut prostatit kan också bero på en sexuellt överförd sjukdom, som klamydia eller gonorré.

Du kan också få prostatit efter en så kallad prostatabiopsi.

Påverka och delta i vården

För att kunna vara delaktig i vården och behandlingen är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska [länk till artikeln Tolkning till andra språk]. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan