Ovanliga infektioner och tillstånd

Rabies

Rabies är en virussjukdom. Den smittar mellan däggdjur och människor med saliv. Du kan till exempel bli smittad om du blir riven eller biten av ett djur, eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår i huden. Rabies är en dödlig sjukdom om man inte får behandling snabbt, senast inom två dygn.

Var finns rabies?

Rabies finns i stort sett i hela världen, men i Sverige har ingen smittats på många år. Det finns en viss risk att viruset kan föras in till Sverige med smittade tama eller vilda djur från andra länder eller att människor och djur smittas av djur utomlands.

Risken att bli smittad är störst i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur. Det är också vanligt i länder där det finns lösa hundar som ingen äger och där vilda djur finns nära människor. Undvik därför att vara nära djur som du inte känner i länder där det förekommer rabies.

Om du tänker stanna länge i ett annat land

Om du ska bo eller stanna länge i ett land med rabies bör du överväga att vaccinera dig innan resan.

Du måste fylla på med mer vaccin om du blir utsatt för smitta, även om du är vaccinerad sedan tidigare.

Här kan du läsa mer: Folkhälsomyndigheten.

Fladdermöss i Sverige

Det finns en liten risk att fladdermöss har smittats med rabiesvirus även om de inte blir sjuka. Sök genast vård om du blir biten av en fladdermus.

Så smittar rabies

Rabies är en virussjukdom som påverkar hjärnan. Så här kan du bli smittad av ett infekterat djur eller människa:

  • Du får ett bett.
  • Du blir riven.
  • Djurets saliv kommer i kontakt med dina slemhinnor, till exempel ögonen, munnen eller näsan.
  • Du blir slickad på huden där du har ett sår.

Symtom på rabies

Det tar oftast mellan en och tre månader från det att du blir smittad tills du blir sjuk. Men tiden kan vara så kort som en vecka. En del blir sjuka efter ett år eller mer, även om det också är ovanligt. Det kan alltså gå lång tid från smitta till att du får symtom.

Sjukdomen kan börja med att det gör ont, domnar eller kliar där du har blivit biten eller slickad av ett djur.

Efter ett till tre dygn får du symtom när hjärnan påverkas. Då får du mer allvarliga besvär. Det kan vara ett eller flera av följande symtom:

  • Du får huvudvärk.
  • Du blir förvirrad.
  • Du får kramper.
  • Du upplever hallucinationer.

Sjukdomen är dödlig om den inte behandlas.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du ett djur som du tror kan ha rabies gör något av följande:

  • Biter, river eller nafsar dig.
  • Slickar dig i ansiktet eller i ett sår på huden.

Detta gäller också om du blir biten av en fladdermus.

Tvätta genast huden eller ansiktet noga med tvål och vatten i minst tio minuter.

Om du är i Sverige

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du kan ha blivit smittad av rabies.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälpa att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling mot rabies

Du behöver behandling med vaccin inom två dygn om du blir riven eller biten av ett djur, eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår i huden.

Tvätta huden eller ansiktet direkt

Tvätta genast huden eller ansiktet noga med tvål och vatten i minst tio minuter. Kontakta genast vården.

Du behöver få behandling inom två dygn om du har blivit smittad i ett land där det finns rabies. Du behöver behandling även om du inte har några symtom och även om det har gått lång tid sedan tillfället då du kan ha smittats.

Om du blir smittad i Sverige

Du som blir smittad i Sverige får akut behandling på en infektionsklinik. Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. All vård är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Du behöver få behandling inom två dygn om du har blivit smittad i ett land där det finns rabies. Du behöver behandling även om du inte har några symtom och även om det har gått lång tid sedan tillfället då du kan ha smittats.

Du som är vaccinerad behöver alltid ny dos

Du som redan är vaccinerad mot rabies behöver ändå behandling med två extra doser av vaccin om du kan ha smittats.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Till toppen av sidan