Infektioner

Ovanliga infektioner och tillstånd

Här beskrivs infektioner som är ovanliga i Sverige.

Innehåll - Ovanliga infektioner och tillstånd

Visa innehåll som:
 • Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

  Dvärgbandmask är en liten bandmask som däggdjur kan ha i tarmen, framför allt hundar och rävar. I deras avföringen finns maskägg som kan smitta människor och orsaka en infektion. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

 • Denguefeber

  Denguefeber är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen ger influensaliknande symtom. Viruset sprids med myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus.

 • Difteri

  Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

 • Ebola

  Ebola kallas också blödarfeber. Sjukdomen orsakas av ett virus som finns på vissa håll söder om Sahara. Ebola kan vara livshotande men är mycket ovanligt.

 • Gula febern

  Gula febern är en virussjukdom. Den sprids med myggor och finns i delar av Afrika, Centralamerika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet

 • Hiv

  Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hivinfektion om du får viruset. Det finns läkemedel som minskar antalet hivvirus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Då kan inte hivinfektionen överföras längre.

 • Malaria

  Malaria sprids genom myggor som överför parasiter till människor när de sticker och suger blod. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande.

 • Mjältbrand

  Mjältbrand en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie. Sjukdomen är vanligast bland djur, men någon enstaka gång kan människor få mjältbrand. De allra flesta som får behandling blir helt friska.

 • Rabies

  Rabies är en virussjukdom. Den smittar mellan däggdjur och människor med saliv. Du kan till exempel bli smittad om du blir riven eller biten av ett smittat djur, eller om ett smittat djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår i huden. Rabies är en dödlig sjukdom om man inte påbörjar behandling snabbt, senast inom två dygn.

 • Stelkramp

  Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd.

 • Toxic shock syndrome, TSS

  TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

 • Toxoplasmainfektion - toxoplasmos

  Toxoplasmaparasiter finns i hela världen och förekommer i avföring från många däggdjur. Sjukdomen sprids framför allt med avföring från katter. Om en gravid kvinna blir smittad kan infektionen orsaka skador på fostret. Du som är gravid ska därför försöka minska risken för smitta bland annat genom att undvika kontakt med avföring framför allt från katter.

 • Tyfoidfeber

  Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som kan orsaka sepsis, som förr kallades för blodförgiftning. Sjukdomen sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Så gott som alla som får sjukdomen har blivit smittade utomlands. Tyfoidfeber kan vara en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

 • Harpest

  Harpest är en infektion som orsakas av en bakterie. Du kan få sjukdomen bland annat genom insektsbett, genom att röra vid ett smittat djur eller genom att dricka förorenat vatten. Infektionen ger olika symtom beroende på hur du har smittats.

 • Mpox

  Mpox kan bland annat orsaka blåsor och feber. Besvären brukar gå över av sig själv. Det finns vaccin mot viruset som orsakar mpox. Sjukdomen kallades tidigare för apkoppor.

Mer på 1177.se

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Checklista inför utlandsresan

Här får du en översikt över vad du kan behöva tänka på inför en utlandsresa. Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler.

Resa när du är gravid

Om du ska ut och resa när du är gravid kan det vara bra att prata med en barnmorska om vad du bör tänka på. Men oftast kan du resa som vanligt.

Till toppen av sidan