Sunda vanor

Hälsosamma levnadsvanor – beteendemedicinsk behandling

Innehållet gäller Västerbotten

För dig som bor i Västerbotten och behöver hjälp och stöd att förändra dina levnadsvanor finns ett behandlingsprogram för hälsosamma levnadsvanor. Behandlingen vänder sig bland annat till dig som har eller riskerar att få diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Behandlingen ges av beteendemedicin, en verksamhet inom regionens specialistvård som arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor.

Under behandlingen får du hjälp och stöd med att förändra dina levnadsvanor på längre sikt. Målet är att du ska förbättra din hälsa och minska risken att bli sjuk.

Du kan antingen få en remiss till beteendemedicin eller själv vända dig dit genom att göra en så kallad egen vårdbegäran.

Vad ingår i behandlingen?

Behandlingsprogrammet pågår i 10–12 månader och den första delen sker digitalt på distans. Därefter ingår både gruppträffar och hemuppgifter där du själv arbetar med att förändra ditt beteende i vardagen.

På gruppträffarna arbetar du bland annat med att göra en hälsoplan för den kommande tiden. I hälsoplanen beskriver du de förändringar du planerar att göra med fokus på goda matvanor och fysisk aktivitet. Under träffarna får du även stöd för måltidsplanering och du får prova på olika typer av fysisk aktivitet utifrån dina förutsättningar. Träffarna ger också tid för reflektion tillsammans med andra som är i en liknande situation som du själv.

Behandlingen sker i Umeå eller Sorsele och leds av ett team som består av sjuksköterska, dietist, undersköterska, psykolog, fysioterapeut och läkare.

Vem vänder sig behandlingen till?

Behandlingen vänder sig till dig som har eller riskerar att få diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Det kan till exempel gälla dig som har ett BMI över 30, har högt blodtryck, högt blodsocker eller höga halter av blodfetter.

Det är viktigt att du har tid och ork för att delta i behandlingen, att du är motiverad och verkligen vill förändra dina vanor. Du måste också ha varit rökfri de senaste tre månaderna.

Så anmäler du dig

Du kan antingen få en remiss eller själv anmäla dig genom att skicka in en egen vårdbegäran.

Det finns två sätt att skicka in en egen vårdbegäran:

  1. På sidan Beteendemedicin Umeå väljer du e-tjänsten ”Egen vårdbegäran – levnadsvanor”. Logga in med e-legitimation, svara på frågorna och skicka in din anmälan digitalt.
  2. Du skriver ut dokumentet Egen vårdbegäran – beteendemedicin och skickar in det per post.

Vad händer efter att du anmält dig?

En läkare och en sjuksköterska går igenom din remiss eller din vårdbegäran. Om den accepteras får du en kallelse till ett bedömningssamtal med en läkare eller en psykolog. Samtalet kan ske antingen på plats eller genom ett videobesök. Du får lämna prover och fylla i självskattningar i förväg innan besöket.

Efter besöket tar läkaren och psykologen tillsammans ett beslut om du ska erbjudas en plats i behandlingsprogrammet eller om det finns andra behandlingsalternativ som passar bättre.

Vad kostar det?

Du betalar ordinarie patientavgift för de besök och träffar som ingår i programmet. Det tillkommer också kostnader för kost, övernattning och visst material.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Ersättning för sjukresor i Västerbotten

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård. För att kunna göra det behöver du förstå informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Du kan närsomhelst välja att tacka nej till den vård du erbjuds.

Har du frågor?

Det går bra att kontakta beteendemedicin vid frågor eller funderingar.

Beteendemedicin Umeå

Beteendemedicin Sorsele

Till toppen av sidan