Sunda vanor

Hälsosamma levnadsvanor – beteendemedicinsk behandling

Innehållet gäller Västerbotten

För dig som bor i Västerbotten och behöver hjälp och stöd att förändra dina levnadsvanor finns ett behandlingsprogram för hälsosamma levnadsvanor. Behandlingen vänder sig bland annat till dig som har eller riskerar att få diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Behandlingen ges av beteendemedicin, en verksamhet inom regionens specialistvård som arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor.

Under behandlingen får du hjälp och stöd med att förändra dina levnadsvanor på längre sikt. Målet är att du ska förbättra din hälsa och minska risken att bli sjuk.

Du kan antingen få en remiss till beteendemedicin eller själv vända dig dit genom att göra en så kallad egen vårdbegäran.

Till toppen av sidan