Skydd mot graviditet

Sterilisering

Sterilisering innebär att du genom en operation tar bort möjligheten att bli eller göra någon gravid. Varken sexlusten eller förmågan till ett aktivt sexliv påverkas av att du steriliserar dig.

Efter en sterilisering fortsätter hormoner, spermier eller ägg att produceras som vanligt. Att sterilisera sig är inte samma sak som att bli kastrerad, vilket betyder att testiklarna eller äggstockarna opereras bort. 

När passar sterilisering?

Metoden i sig är alltid mycket säker. Den passar om du vet att du aldrig vill ha barn eller inte vill ha fler barn. Risken att bli eller göra någon gravid när man är steriliserad är mycket liten. Tänk på att steriliseringen inte skyddar mot könssjukdomar utan bara mot oönskade graviditeter.

När passar inte sterilisering?

Det är svårt och komplicerat att ångra sig och det är inte ens säkert att det går. Därför ska du vara säker på att du aldrig vill ha barn eller inte vill ha fler barn innan du steriliserar dig.

Förberedelser

Före operationen får du träffa en kurator, barnmorska eller läkare, som förklarar vad en sterilisering innebär. Du får skriva på papper där du intygar att du förstår vad en sterilisering betyder och att du inte kan bli, eller göra någon gravid efteråt.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Läs mer om dina rättigheter enligt patientlagen

Hur utförs operationen?

Hur operationen utförs beror på om du har ett manligt könsorgan eller ett kvinnligt könsorgan.

Sterilisering av manligt könsorgan

Vid en sterilisering gör urologen ett 1-2 centimeter långt snitt i övre delen av pungen, tar fram sädesledaren, delar den och avlägsnar en bit. Därefter knyts sädesledaren ihop med hjälp av tråd eller så bränns änden på den.

Snitten i huden sys ihop. Operationen tar ungefär trettio minuter. Du blir lokalbedövad inför operationen.

En sterilisering av det manliga könsorganet kallas även för vasektomi.

Sterilisering av kvinnligt könsorgan

Har du en livmoder klipps eller blockeras äggledarna så att spermie och ägg inte kan mötas. Detta görs genom titthålskirurgi. Du är sövd när steriliseringen görs.

Hur gör jag för att sterilisera mig?

Börja med att boka en tid på en vårdcentral. Där skriver en läkare remiss till en gynekolog eller urolog som utför steriliseringen. Du kan också skicka en egenremiss till en gynekologmottagning eller urologmottagning..

I steriliseringslagen står att du måste ha fyllt 25 år för att få sterilisera dig. Du måste också bo i Sverige.

Socialstyrelsen kan ge tillstånd om du är mellan 18 och 25 år

Du som är mellan 18 och 25 år måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få sterilisera dig. Det tillåts oftast om något av följande stämmer:

  • Det finns risk för att ett eventuellt barn skulle ärva svåra sjukdomar från dig.
  • En graviditet skulle innebära allvarliga risker för din hälsa.
  • Du ansöker också om att fastställa din könstillhörighet.

Socialstyrelsens beslut går inte att överklaga.

Efter operationen

Du kan oftast åka hem från sjukhuset samma dag. Du bör inte cykla eller köra bil direkt efteråt. De flesta kan gå tillbaka till arbetet dagen efter operationen. Du ska dock undvika tung fysisk ansträngning under de närmaste tre dagarna.

Du fortsätter att producera ägg och hormoner som vanligt även efter en sterilisering. Du får mens som tidigare. Skillnaden är att ägg och spermier inte längre kan mötas i äggledaren.

En sterilisering innebär att spermier inte kan komma ut i sädesvätskan. Du kan alltså få utlösning som vanligt, men det finns inga spermier i sädesvätskan. Ungefär tre månader efter operationen får du lämna spermieprov för att säkerställa att det inte finns några spermier i sädesvätskan. Fram till dess måste du använda kondom. Eller så måste din partner använda preventivmedel.

Vad kostar det att sterilisera sig?

Det är olika hur mycket steriliseringen kostar beroende på var du bor i landet. I vissa landsting får du själv betala, medan det i andra bara kostar som ett vanligt läkarbesök. Men du måste göra minst ett läkarbesök före själva operationen.

Läs mer på 1177

Så fungerar könsorganen

Könsorganen består av flera delar och har flera olika funktioner.

Testikelcancer

Testikelcancer är ovanligt. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling, även om sjukdomen har hunnit sprida sig. De flesta personer som får sjukdomen är mellan 28 och 43 år.

Till toppen av sidan