Att söka stöd och hjälp

Digital föräldrautbildning – psykisk hälsa hos barn och unga

Innehållet gäller Västerbotten

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Till exempel med hur du kan skapa rutiner för ditt barn, stötta ett barn som är orolig eller hur du kan minska risken för konflikter i vardagen. Då kan du som är förälder till ett barn mellan 6 och 12 år få delta i en digital utbildning i grupp.

Bas – föräldrastrategier i vardagen

Du som förälder får stöd och hjälp med hur du kan hantera utmanande situationer i vardagen med barnet. Det kan till exempel vara att skapa rutiner för sömn, mat eller andra aktiviteter. Det kan också handla om hur du kan stärka din relation med barnet.

Oroliga barn – föräldrastrategier

Du som förälder får hjälp med hur du kan stötta ditt barn som är orolig eller har lindrig ångest. Utbildningen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden.

AFFEKT – för dig med ett känslostarkt barn

Du som förälder får stöd och hjälp med hur du kan förebygga konflikter i vardagen och vad du kan göra när barnet får ett utbrott.

Hur går utbildningen till?

Varje utbildning består av 4–5 digitala träffar i grupp tillsammans med en psykolog. Varje träff har ett tema som psykologen berättar om. Du kommer också att få övningar och uppgifter som du kan arbeta med hemma tillsammans med barnet.

På de digitala träffarna får du även diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar i liknande situationer.

Hur anmäler jag mig?

Du som vill delta i en föräldrautbildning kan anmäla ditt intresse genom att ringa kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Där gör vårdpersonalen en bedömning för att se om utbildningen är något som passar dig och ditt barns behov.

Telefon: 1177, knappval 2.
Telefontider: måndag–fredag klockan 8–17

Om barnet redan har en pågående kontakt med en behandlare på sin hälsocentral eller sjukstuga ska du i stället kontakta den behandlaren som kan hjälpa dig vidare.

Till toppen av sidan