Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Att söka stöd och hjälp

Digital föräldrautbildning – psykisk hälsa hos barn och unga

Innehållet gäller Västerbotten

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Till exempel med hur du kan skapa rutiner för ditt barn, minska konflikter i vardagen eller stötta ett barn med oro. Då kan du som är förälder till ett barn mellan 6 och 17 år få digitalt föräldrastöd i grupp.

Hur går utbildningen till?

En utbildning består av fem digitala träffar i grupp som leds av en psykolog. Träffarna är en och halv timme långa.

Varje träff har ett tema som psykologen berättar om. Du får tips och råd om hur du kan hantera olika situationer. Du får även diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Mellan träffarna får du tillgång till mer information och övningar som du når genom att logga in på 1177.se. Du kan också ställa frågor till psykologen via en meddelandefunktion.

Hur anmäler jag mig?

Du som är intresserad av digitalt föräldrastöd i grupp kan ringa kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Där gör vårdpersonalen en bedömning för att se om utbildningen är något som passar dig och ditt barns behov.

Telefon: 1177, knappval 2.
Telefontider: måndag–fredag klockan 8–17

Har barnet redan en pågående kontakt med en behandlare på sin hälsocentral eller sjukstuga ska du i stället kontakta den behandlaren som kan hjälpa dig vidare.

Om utbildningarna

Tillsammans – föräldrastrategier i vardagen

Utbildningen är till för dig som är förälder till ett barn som är mellan 6 och 12 år.

Du får stöd och hjälp med hur du kan hantera utmanande situationer i vardagen med barnet. Det kan till exempel vara att skapa rutiner för sömn, mat eller andra aktiviteter. Det kan också handla om hur du kan stärka din relation med barnet.

Oroliga barn – föräldrastrategier

Utbildningen är till för dig som är förälder till ett barn som är mellan 6 och 12 år.

Du får hjälp med hur du kan stötta ditt barn med oro eller lindrig ångest. Utbildningen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden.

AFFEKT – känslostarka barn

Utbildningen är till för dig som är förälder ett barn som är mellan 6 och 12 år.

Du får stöd och hjälp med hur du kan förebygga konflikter i vardagen och vad du kan göra när barnet får ett utbrott.

Psykisk hälsa under tonåren – föräldrastöd

Utbildningen är till för dig som är förälder till en ungdom som är mellan 13 och 17 år.

Du får lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du kan stötta din tonåring. Det kan till exempel handla om att stärka er relation, förbättra er kommunikation och hantera konflikter.

Till toppen av sidan