Barn- och ungdomshabilitering Umeå

Kandidatv 31-33, 907 33 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

Besöksadress:
Kandidatv 31-33, 907 33 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Kandidatvägen 31-33, 907 33 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Med bil: Kolbäcksleden, Carlshemrondellen följ vägskylt Ålidhem Ö.

Barn- och ungdomshabilitering Umeå ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du vända dig om du bor i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln eller Vännäs.

Driftsform: Region

Habilitering till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättningar. För att få habiliteringsinsatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning.

Till oss kommer också barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada för rehabilitering.

Tillsammans med familjen kartläggs behoven och vi gör en plan för vilka insatser som ska genomföras. Kartläggningen utgår från barnets behov i vardagen. Varje familj erbjuds ett team med en ansvarig kontaktperson.

Insatserna ska stärka barnet att utveckla sin egen förmåga och ge familjen verktyg och strategier för att kompensera barnets funktionsnedsättning.

Det kan vara

 • rådgivning till familj och andra viktiga personer i närmiljön
 • stöd i samordning
 • utredning av funktioner
 • kurser
 • samtalsstöd
 • hjälpmedel av olika slag.

Ni kan få stöd från flera yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut, specialpedagog eller psykolog. Vi kan träffas på habiliteringen, på annan plats eller ses via videomöte.

Barn- och ungdomshabiliteringen finns även på Facebook

 • Barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador kan få hjälp med utredning och rehabilitering av det rehabiliteringsteam som finns inom barn- och ungdomshabiliteringen. Det kan till exempel handla om skador efter hjärnskakning, syrebrist, stroke, förgiftning eller sjukdomar som hjärnhinneinflammation eller hjärntumör. Gemensamt för den här typen av skador är att livet och vardagen oftast påverkas på flera sätt.

  Rehabiliteringsteamet tar emot barn och ungdomar i åldrarna 1 till 18 år som bor i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. I teamet finns psykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och barnneurolog.

  För att få hjälp av rehabiliteringsteamet behövs en remiss. Remissen kan skickas av en läkare på till exempel en hälsocentral, barnmottagning eller skolhälsovården. Familjer som inte bor i Västerbotten behöver även en så kallad specialistvårdsremiss från sin egen region. Prata med din läkare om du vill veta mer om det.

  Läs mer om rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada och vilket stöd rehabiliteringsteamet kan ge.

 • För mer information se pdf-dokumentet nedan. Där finns bland annat information om regler och säkerhet på badet.

  Vid frågor, kontakta ansvarig för badet på telefon 070-348 42 04

 • Barn och ungdomar som har insatser från habiliteringen, samt deras familj och nätverk, erbjuds föreläsningar, kurser och temadagar. 

  Kursutbud

Ansök om habilitering genom egen vårdbegäran

Du kan ansöka om habiliteringsinsatser om ditt barn har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är varaktig och gör det svårt att få vardagen att fungera. Det gäller till exempel vid diagnoser inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning.

Om detta passar in på ditt barn kan du använda vår e-tjänst egen vårdbegäran.

För att kunna ta ställning till om ditt barn tillhör målgruppen för barn- och ungdomshabilitering behövs tillgång till utredningar och bedömningar som styrker detta. I ansökan behöver du lämna godkännande så inhämtar vi dessa uppgifter.

Om du har frågor om ansökan, eller inte kan använda e-tjänsten, kontakta oss på telefon så hjälper vi dig.

Remisskrav

I första hand ansökan om habilitering genom egen vårdbegäran. Remisskrav vid svår rörelsenedsättning samt för rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.

Till toppen av sidan