Arbets- och miljömedicin Västerbotten

Analysvägen 3, Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Öppettider
Måndag
08.00–16.00
Tisdag
08.00–16.00
Onsdag
08.00–16.00
Torsdag
08.00–16.00
Fredag
08.00–16.00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Analysvägen 3, Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Arbets- och miljömedicin utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga, utreda och bedöma ohälsa relaterad till arbets- och omgivningsmiljö samt att bedriva forskning och undervisning.


Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där det finns misstanke att ohälsan är relaterad till faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. Exempel på risker i arbete och miljö som kan leda till ohälsa är luft- eller vattenföroreningar i ett närområde, kemikalier, tung fysisk belastning i arbetet, vibrerande verktyg, brister i inomhusmiljö eller i psykosocial arbetsmiljö.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till oss!

Kontakta oss via telefon eller  Våra e-tjänster 

 • Arbetsmedicinsk patientutredning:

  I utredningen görs en medicinsk bedömning och kartläggning av dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. Vi utreder om det finns ett samband mellan dina besvär och exponering i arbetet.

  Flera professioner involveras i den teambaserade utredningen. Utredningen anpassas efter dina behov och kan omfatta sjukdomshistoria och beskrivning av arbetet, klinisk undersökning, exponeringsbedömning, kliniska tester som test av vibrationssinne, spirometriundersökning, Aridoltest, psykologisk undersökning och arbetsplatsbesök.

   

  Miljömedicinsk patientutredning:

  I utredningen undersöks och kartläggs risker i miljön och om dina besvär har ett samband med den omgivning du vistas i. Riskerna kan vara luftföroreningar utomhus, besvärsframkallande faktorer i hemmiljö, tungmetaller och organiska miljögifter i luft, vatten och kost samt radon, annan strålning eller elektromagnetiska fält i hem- eller fritidsmiljö.

   

  Utredningarna avslutas med ett remissvar som innehåller en sammanfattning och bedömning utifrån aktuell frågeställning, till exempel om det finns samband mellan besvär och arbete eller miljö. Utredningen kan också resultera i rekommendationer och information om arbets- eller miljöförbättrande åtgärder, medicinering eller annan behandling.

 • Vi besvarar frågor från privatpersoner, hälso- och sjukvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer samt företag och ger rådgivning om risker i arbetet eller miljön. Ett exempel kan vara frågor om arbetsmiljö och arbetsuppgifter i samband med graviditet.

 • På arbets- och miljömedicin har vi ett lokalt kvalitetsregister för att kunna följa upp, utveckla och säkra vårdens kvalitet samt för att kunna ta fram statistik och rapporter om arbets- och miljömedicins verksamhet. Statistik och rapporter sammanställs så att det inte går att identifiera vilka uppgifter som handlar om dig.

  Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras så kan du meddela det till den du har besökt på arbets- och miljömedicin.

  Förfrågan registerutdrag: För att beställa ett registerutdrag eller begära att uppgifter tas bort kan du använda blanketten nedan. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna och skicka in den till oss.

 • Här kan du läsa om hur du ansluter till ett bokat videobesök via app med vårdpersonal på arbets- och miljömedicin. Du får även information om vad du bör tänka på inför videobesöket.

E-post: amm@regionvasterbotten.se, för patientärenden använd våra e-tjänster.

Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till din hälsocentral eller företagshälsovård för att få en bedömning av dina besvär. Det finns dock inget krav på remiss för att utredas på arbets- och miljömedicin. Du kan själv göra en egen vårdbegäran. Mer information om remiss och egen vårdbegäran hittar du via länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Till toppen av sidan