Titthålsundersökningar - skopier

Mikrolaryngoskopi

Innehållet gäller Västerbotten

Mikrolaryngoskopi är en mikroskopisk undersökning som genomförs under operation av stämbanden. Heshet är en vanlig orsak till att man undersöker stämbanden. Om läkaren på mottagningen vid kontroll av struphuvudet misstänker att det finns en sjuklighet på stämbanden som kan opereras bort, utförs en mikrolaryngoskopi. Det sker under narkos.

Till toppen av sidan