Titthålsundersökningar - skopier

Esofagoskopi – undersökning av matstrupen

Innehållet gäller Västerbotten

Esofagoskopi är en operation som kan utföras med ett mjukt videoendoskop i lokalbedövning eller med ett stelt rör i narkos. Valet av undersökningsmetod beror på vad man avser studera och åtgärda med undersökning av av svalg och matstrupe. Man kan se om slemhinnan uppvisar rodnad eller om det finns andra förändringar som kräver ett vävnadsprov.

Till toppen av sidan