Funktionsnedsättning

Stöd och rättigheter

Innehållet gäller Västerbotten

Har du en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning - stöd och rättigheter

Visa innehåll som:

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du ansöker om bidraget hos din kommun.

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period innebär för de flesta att ekonomin påverkas. Du kan ha rätt till olika förmåner, som till exempel ersättning från Försäkringskassan när du blir sjuk.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Alla som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Läs om dina rättigheter enligt FN:s konvention.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Personlig assistans

Du kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som förälder söka själv.

Samordnad individuell plan – ett samarbete med barnet i fokus

En samordnad individuell plan gör det lättare för dig att följa ditt barns framsteg och se till att ni får det stöd ni behöver.

Till toppen av sidan