Undersökning & behandling

Funktionsnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd som finns att få.

Innehåll - Funktionsnedsättning

Visa innehåll som:
 • Stöd och rättigheter

  Har du en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

 • Funktionsnedsättning hos barn

  Läs om bland annat barn- och ungdomshabilitering och om hur du kan prata med barn om funktionsnedsättning.

 • Habilitering och rehabilitering

  Här får du mer information om bland annat habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar samt om habilitering och rehabilitering vid synnedsättning eller hörselnedsättning.

 • Hjälpmedel

  Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem. Du kan också läsa om olika typer av stöd som du kan få om du har en funktionsnedsättning.

 • Tandvård

  Här kan du läsa om hur du kan få hjälp med tandvård.

 • Tolkservice

  Läs om hur du beställer tolk och vilka tolktjänster som finns för dig som har en funktionsnedsättning.

 • Anhöriga och närstående

  Läs mer om vilken stöd som finns för dig som är anhörig.

Till toppen av sidan