Habilitering och rehabilitering

Innehållet gäller VästerbottenFUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här får du mer information om bland annat habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar samt om habilitering och rehabilitering vid synnedsättning eller hörselnedsättning.

Funktionsnedsättning - Habilitering och rehabilitering

Barn- och ungdomshabilitering

På barn- och ungdomshabiliteringen får barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling.

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för Region Västerbottens ansvar.

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Har du eller ditt barn rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Vad är habilitering och rehabilitering?

Läs om vad habilitering och rehabilitering betyder.

Till toppen av sidan