Boka tid för vaccination mot covid-19 i Västerbotten

Nu kan bland annat du som är född 1951 eller tidigare boka tid. Du bokar genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa valfri hälsocentral. Du kan inte ringa 1177 för att boka tid eller ställa frågor om vaccination. Läs mer om att boka tid.

Habilitering och rehabilitering

Innehållet gäller VästerbottenFUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här får du mer information om bland annat habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar samt om habilitering och rehabilitering vid synnedsättning eller hörselnedsättning.

Funktionsnedsättning - Habilitering och rehabilitering

Vad är habilitering och rehabilitering?

Läs om vad habilitering och rehabilitering betyder.

Barn- och ungdomshabilitering

På barn- och ungdomshabiliteringen får barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling.

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för Region Västerbottens ansvar.

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Har du eller ditt barn rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada

När barn och unga får en skallskada eller sjukdom som påverkar hjärnan kan det behövas specialiserad rehabilitering.

Till toppen av sidan