Funktionsnedsättning

Habilitering och rehabilitering

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du mer information om bland annat habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar samt om habilitering och rehabilitering vid synnedsättning eller hörselnedsättning.

Funktionsnedsättning - Habilitering och rehabilitering

Visa innehåll som:

Vad är habilitering och rehabilitering?

Läs om vad habilitering och rehabilitering betyder.

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt.

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för Region Västerbottens ansvar.

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Har du eller ditt barn rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada

När barn och unga får en skallskada eller sjukdom som påverkar hjärnan kan det behövas specialiserad rehabilitering.

Till toppen av sidan