Habilitering

Rehabilitering för barn med förvärvad hjärnskada

Innehållet gäller Västerbotten

När barn och unga får en skallskada eller sjukdom som påverkar hjärnan kan det behövas specialiserad rehabilitering.

En förvärvad hjärnskada är en skada som inte är medfödd utan som kommer i samband med en olycka eller en sjukdom.

I den här texten kan du läsa om stöd och rehabilitering för barn och unga som bor i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Olika orsaker till hjärnskada

Våld mot huvudet kan orsaka hjärnskador, den vanligaste skadan är hjärnskakning. Hjärnskador kan också vara en följd av syrebrist, stroke, förgiftning eller sjukdomar som hjärnhinneinflammation eller hjärntumör. Gemensamt för den här typen av skador är att livet och vardagen oftast påverkas på flera sätt.

Om barnet har en svår hjärnskada krävs intensiv rehabilitering och det är viktigt att påbörja den så snart som möjligt efter att skadan har inträffat. Även efter mindre allvarliga skador kan barnet behöva flera insatser för att lättare komma tillbaka till en fungerande vardag.

Stöd av rehabiliteringsteam

Vid Barn- och ungdomshabilitering Umeå finns ett specialistteam för rehabilitering och utredning av barn och ungdomar som har fått en hjärnskada.

Teamet erbjuder råd och stöd för patienter mellan 1 och 18 års ålder från Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. För familjer som bor utanför Umeå planeras insatser tillsammans med vården på den ort där ni bor.

I rehabiliteringsteamet finns psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, kurator och barnneurolog.

Barnet behöver en remiss

För att få hjälp av rehabiliteringsteamet behövs en remiss. Remissen kan skickas av en läkare på till exempel en hälsocentral, barnmottagning eller elevhälsan. Familjer som inte bor i Västerbotten behöver även en så kallad specialistvårdsremiss från sin egen region. Prata med din läkare om du vill veta mer om det.

Om ditt barn har fått en skada mot huvudet och symtomen inte gått över efter fyra veckor ska du alltid kontakta vården för uppföljning.

Rehabilitering

När barnet inte längre är inlagd på sjukhus kan ni påbörja kontakten med teamet vid Barn och ungdomshabilitering Umeå. Tillsammans med barnet och familjen lägger vårdpersonalen upp ett individuellt program för rehabilitering.

Rehabiliteringen kan bland annat handla om fysisk träning, utbildning till familjen om skadan, hjälp med planering för att få aktiviteter och vila att fungera och rådgivning kring sömnsvårigheter.

Om det behövs samarbetar vårdpersonalen med viktiga personer i barnets omgivning. Det kan till exempel vara idrottstränare, skolpersonal eller vårdpersonal på hemorten. Återkommande uppföljningar under rehabiliteringen planeras löpande in när det behövs.

Boende under rehabiliteringen

Familjer som inte bor i Umeå kan få hjälp med boende antingen på patienthotellet Hotell Björken eller på Hjältarnas hus. Ni kan resa mellan boende och rehabiliteringsklinik med buss, taxi eller egen bil.

Läs mer om sjukresor.

Hit kan du vända dig

Har du frågor kan du vända dig till Barn- och ungdomshabilitering Umeå.

Till toppen av sidan