Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering

Vad är habilitering och rehabilitering?

Innehållet gäller Västerbotten

Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering är enligt hälso- och sjukvårdslagen samlade begrepp för det arbete som planeras gemensamt utifrån dina eller ditt barns behov, mål och intressen. Om du har behov av habilitering eller rehabilitering har du inflytande vid planering, genomförande och uppföljning. Syftet är att skapa möjlighet för ett självständigt och aktivt liv.

Både habilitering och rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Du kan få habilitering eller rehabilitering under kortare och längre perioder beroende på behov.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara en del i en habilitering eller rehabilitering.

sidorna om hjälpmedel finns mer information om hur du får ett hjälpmedel och vilka typer av hjälpmedel som finns.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Till toppen av sidan