Behandlingar med läkemedel

Hormonsänkande behandling vid bröstcancer

Innehållet gäller Västerbotten

Hormonsänkande behandling är en viktig förebyggande behandling för att minska risken för återfall i bröstcancer. Det brukar också kallas för endokrin behandling. De flesta bröstcancertumörer är hormonkänsliga. Det innebär att tumören är beroende av framförallt hormonet östrogen för sin tillväxt.

Hormonsänkande behandling blockerar östrogenets effekt eller minskar östrogennivån i kroppen. Detta förhindrar cancercellerna att växa och föröka sig. För att få så bra effekt som möjligt bör behandlingen pågå i fem år, och i vissa fall kan behandlingen förlängas till tio år. Hormonsänkande behandling halverar även risken för att få bröstcancer i det andra bröstet.

Klimakterieliknande besvär är vanliga biverkningar vid hormonsänkande behandling. Med stöd och råd kan du underlätta och minska besvären. Om du känner dig tveksam till behandlingen och vill ha råd och information kan du alltid prata med din kontaktsjuksköterska.

Till toppen av sidan