Specialiserad rehabilitering

Specialiserad reumatologisk rehabilitering

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har en fastställd inflammatorisk reumatologisk sjukdom finns det möjlighet att få specialiserad reumatologisk rehabilitering. Bedömningen görs av personalen på din reumatologmottagning eller av annan legitimerad personal i primärvården.

Prata med din vårdkontakt, som är den som gör en första bedömning av ditt behov och din möjlighet att delta i ett behandlingsprogram. Det ska vara legitimerad vårdpersonal som skriver remissen.

Så här går det till

 • Remissen skickas till mottagningen för specialiserad reumatologisk rehabilitering.
 • Om remissen blir accepterad, kallas du dit för bedömning.
 • Om remissen inte blir accepterad kommer den som skrev remissen att få ett svar. Du kommer kunna läsa remissvaret i din journal på 1177.se

Hur utformas rehabiliteringsprogrammet?

Rehabiliteringen utformas efter dina medicinska behov och dina önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam. Teamet består av specialistläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Målet med programmet är att:

 • du ska få större förståelse och kunskap om sjukdomen och vad du kan göra för att påverka den
 • dina symtom ska minska
 • din funktions- och aktivitetsförmåga ska förbättras
 • din livskvalitet ska förbättras
 • skapa goda levnadsvanor som du kan fortsätta med efter programmet
 • skapa goda strategier och verktyg för att fortsätta din rehabilitering utanför verksamheten.

Rehabiliteringen sker på dagtid under sex veckor. Besöken sker i grupp och eller individuellt.

Läs mer om rehabiliteringen på Danderyds sjukhus webbplats.

Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 250 kronor per gång. Det ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgiften betalas direkt till mottagningen.

Resekostnader

Du kan få sjukresor till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Om inflammatoriska reumatologiska sjukdomar

En inflammatorisk reumatologisk sjukdom kännetecknas av att kroppens immunsystem går till angrepp mot kroppens vävnader och framkallar inflammation. Exempel på sådana sjukdomar är:

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

 • Remiss krävs för nybesök och ska vara utfärdad av legitimerad personal.
 • Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 
 • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
 • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan