Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Innehållet gäller Stockholms län

Har din läkare bedömt att du har behov av planerad specialiserad lymfödemrehabilitering? Då kan du få rehabiliteringen hos någon av de vårdgivare som Region Stockholm har avtal med. En rehabiliteringsplan utformas utifrån dina behov.

Om din läkare har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar hen en remiss till den vårdgivare du väljer. Vårdgivaren kontaktar dig när de fått remissen.

För närvarande är det endast en anläggning som är godkänd av Region Stockholm för att utföra specialiserade rehabilitering inom lymfödem: Mälargården Rehab Center, Sigtuna.

Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

Rehabiliteringen sker under en avgränsad period hos vårdgivaren. Den utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett team. Teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom eller psykolog, dietist, sjuksköterska och undersköterska. Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per dygn (sluten vård).

Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

Dagsjukvård kostar 200 kronor per dag. Det ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgiften betalas direkt till rehabiliteringsanläggningen.

Resekostnader

Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är din egen regions regler om remiss som gäller när du söker vård i en annan region.

Om lymfödem

Lymfödem är en svullnad som uppkommer när lymfvätska samlas i kroppen, ofta i armar eller ben. Att där samlas vätska beror oftast på att lymfknutor eller lymfkärl tagits bort eller skadats. Det kan till exempel ha skett i samband med en operation eller en strålbehandling vid cancer. Man kan även födas med ett otillräckligt lymfsystem.

Till toppen av sidan