Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

NJURAR OCH URINVÄGAR

Urinrörsförträngning

Urinrörsförträngning innebär att urinröret har blivit trängre än vanligt på något ställe. Då får urinen svårare att komma fram. Du märker det genom att du får svårt att kissa.

Urinrörsförträngning beror ofta på att det har bildats ärr efter en skada på urinröret eller efter en inflammation i urinröret.

Symtom

Du kan ha urinrörsförträning om du får svårt att kissa. Det kan du märka på olika sätt. Det kan till exempel vara något av följande besvär:

  • Urinstrålen är svag när du kissar.
  • Du behöver krysta för att tömma blåsan.
  • Det tar längre tid att kissa.
  • Det gör ont när du kissar.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du får svårt att kissa. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en  jouröppen mottagning om det blir helt stopp och du inte kan kissa alls. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Behandling

Det finns olika behandlingar vid urinrörsförträngning. Vilken behandling du får beror på hur trångt det är och var förträngningen finns.

Dilatation – urinröret vidgas

Urinröret kan utvidgas med särskilda instrument, så kallad dilatation. Det görs vid ett vanligt besök i öppenvården, så du behöver inte vara inlagd på sjukhus. Du får bedövning först.

Vidga urinröret själv

Du kan ibland få lära dig att själv vidga urinröret genom att föra in en sorts kateter i urinröret med jämna mellanrum. En kateter är en smal och böjlig slang.

Operation

Ibland behöver urinrörsförträngningen opereras. Tidigare var den vanligaste metoden att det görs ett snitt genom den trånga delen av urinröret. Idag är det vanligare att man opererar bort hela det trånga partiet och ersätter den borttagna vävnaden med vävnad från din egen kropp.

Vävnaden som används om du är man tas vanligen från förhuden på penis. Vävnaden som används om du är kvinna tas från till exempel munnens slemhinna.

Läs mer om vad vi menar när vi skriver man och kvinna.

Du får information om hur du ska förbereda dig inför operationen av din behandlande läkare, eller av någon annan vårdpersonal på mottagningen.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Varför får jag urinrörsförträngning?

Urinrörsförträngning är vanligast hos personer med penis. Det beror på att penisen har ett långt urinrör och för att den ligger mer oskyddat än hos kvinnor.

Du kan få en förträngning av urinröret av olika skäl. Det kan till exempel vara:

  • Du har haft en skada på urinröret, som har gett ärrbildning. Skadan kan vara en följd av en olycka, till exempel ett fall mot en cykelstång, en spark, eller ett slag med en bandyklubba. Skadan kan också ha kommit efter att du har haft en urinkateter i urinröret.
  • Du har haft en inflammation i urinröret. Inflammationen kan ibland bero på en könssjukdom.
  • Du har opererats för förstorad prostatakörtel. Det finns en liten risk för att få urinrörsförträngning om det blir ärrbildning på urinröret efter operationen. Förträngningen kan komma flera år efter operationen.
Till toppen av sidan