Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Stockholms län

2 augusti 2022: Just nu är det du som är född 1957 eller tidigare, eller du som har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som kan vaccineras med en fjärde dos.

 

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Stockholms län

I Stockholms län ska du som har Downs syndrom, och har fyllt 18 år eller är äldre, boka tid för din fjärde dos genom att ringa telefonbokningen eller gå på drop-in vaccination. Du kan också kontakta din vårdcentral.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Stockholms län

Om möjligt, kom ensam till din vaccinationstid.

Undvik att ta med små barn. Även om det är ovanligt kan det hända att man får en reaktion. Ett litet barn kan tycka att det är otäckt. Personalen behöver ha fullt fokus på dig vilket kan vara svårt om barnen är med.

Ha gärna med ett munskydd, en del vaccinatörer har egna regler för att minska smittorisken.

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Stockholms län

Om du har bokat en tid i appen Alltid öppet kan du även avboka tiden i appen, däremot kan du inte omboka tiden utan då måste du första avboka och sen boka en ny tid. Om du har bokat tid genom att ringa telefonbokningen kan du helt enkelt ringa dit igen. Om du bokat tid på vårdcentral får du kontakta dem.

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Stockholms län

Vaccination hos en covid-19 vaccinatör

Är du vårdnadshavare till ett barn som ännu inte fyllt 13 år kan du boka tid via appen Alltid öppet genom att logga in och välja ”Agera ombud”. Ni kan också boka tid genom att ringa telefonbokningen.

Tänk på att:

 • Ditt barn måste ha fyllt 12 år för att kunna vaccinera sig.
 • Barn 12-15 år kan inte gå till en drop-in vaccinatör. För att vaccinera barn behövs särskild kompetens, därför behöver denna åldersgrupp boka tid för att inte riskera att bli avvisad på plats.
 • Vårdnadshavaren måste samtycka till vaccinationen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda därför underteckna denna samtyckesblankett för 12-15-åringar. Blanketten måste fyllas i inför både dos ett och två och gäller bara för vaccination hos en covid-19 vaccinatör.
 • I dagsläget görs ingen mognadsbedömning av 12-15 åringar.
 • Ditt barn får inte gå ensam på vaccinationen. Minst en vårdnadshavare måste följa med och intyga barnets identitet genom att legitimera sig själv. I undantagsfall kan annan närstående som kan legitimera sig och intyga barnets identitet följa med barnet. 
 • Om ditt barn har allergi eller haft en kraftig reaktion vid tidigare vaccinationer kan ni, beroende på hur ni svarat i hälsodeklarationen, bli hänvisad till att boka tid hos en covid-19 vaccinatör som kan vaccinera personer med allergi. Barnet kan också bli hänvisad till en medicinsk bedömning om det finns behov av det. 

Här finns ett faktablad om vaccination mot covid-19 som du kan skriva ut till barnet så att hen kan läsa mer om hur det funkar och förbereda sig inför vaccinationen.

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Stockholms län

Du kan boka tid eller gå på drop-in. Läs om hur du gör under rubriken ”Behöver jag boka tid” på den här sidan. Innan du vaccinerar dig ska din/dina vårdnadshavare underteckna följande samtyckesblankett för 16-18-åringar. Samtyckesblanketten ska fyllas i både vid dos ett och två. Om du kommer utan en underskriven blankett görs en mognadsbedömning på plats och vaccinationen kan då ta lite längre tid.

Fråga: Hur görs en mognadsbedömning?

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan