OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccination. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns två godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med fler vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. 

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination. 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.  

När kan jag vaccinera mig?

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Stockholms län

Kan jag boka vaccination nu?

Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu. Varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden än de som successivt erbjuds vaccinstart. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad.

Så här går vaccinationen i Stockholm till


Personer som bor på särskilda boenden för äldre

Sedan söndagen 27 december vaccineras boende på särskilda boenden för äldre. Det är läkarna kopplade till varje boende som erbjuder vaccinationen till dig som bor på ett särskilt boende för äldre i Stockholms län. Det går inte att boka tid för sig själv eller för en anhörig.

Personer som har hemsjukvård, hemtjänst, LSS-boende eller personlig assistent

Du som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från någon av kommunerna inom Stockholms län (gäller inte dig som har endast serviceinsatser eller trygghetslarm) eller är boende i LSS eller har personlig assistent erbjuds vaccin med start från och med vecka 2.

Kommunen eller kommunens anställda som ger dig omsorg kommer fråga efter ditt samtycke att ge information om att du har hemtjänst till vårdcentralen. Vårdcentralen kontaktar sedan dig personligen för att boka tid och ge vaccinationen till dig och eventuell vuxen person som bor tillsammans med. Tillgången till vaccin är begränsad men vaccinationerna sker så snabbt som vaccinerna levereras till Stockholm.

En vuxen person som bor ihop med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård kommer att erbjudas vaccination, även om personen själv inte har hemtjänst eller hemsjukvård. Tanken är att skydda den sårbara personen mer genom att vaccinera de vuxna personer som lever ihop i samma hushåll.

Personer 70 år eller äldre

Du som är 70 år eller äldre kommer att boka din tid för vaccination själv, men denna bokning är ännu inte öppen. Här på 1177.se kommer vi att berätta när den öppnar så snart det går att säga det. Det beror på tillgången på vaccin.  Bokningen öppnar preliminärt under februari. Hur många som kan vaccineras tidigt på året beror på hur många doser som levereras av godkända vacciner.

Personer under 70 år men i riskgrupp för covid-19

För dig som är under 70 år och i någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 startar vaccinationen successivt och preliminärt från och med februari-mars. Du kommer själv att boka din tid för vaccination, men denna bokning är ännu inte öppen. Här på 1177.se kommer vi att berätta när den öppnar så snart det går att säga det. Det beror på tillgången på vaccin. 

Personal inom hemtjänst, SÄBO och annan kommunal omsorgspersonal

Måndagen 11 januari inleds vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg med samma vaccin som används på länets särskilda boenden för äldre.

Berörda medarbetare i länets kommuner börjar erbjudas vaccination från den 11 januari vid fasta vaccinationscentraler och mobila enheter som kommer att finnas runt i länet. Medarbetarna kommer få personliga erbjudanden och därefter själva kunna boka tid och plats för de båda vaccinationstillfällena i ett system som vårdgivaren tillhandahåller. Syftet med att vaccinera personal tidigt är att minska risken för att smitta drabbar de som arbetar med sårbara personer och som därmed riskerar att föra smittan vidare.

Personal inom viss hälso- och sjukvård

Vaccination av viss vårdpersonal påbörjas tisdagen den 12 januari. Syftet med vaccinationen är att kunna bemanna den akuta och nödvändiga vården. För att vården på sjukhus och hos andra kritiska vårdgivare ska kunna ske är det nödvändigt att också vaccinera vissa i den personalgrupp som vårdar patienter. Det handlar ytterst om att personal i kritisk vård inte själva ska bli sjuka i covid-19. Du som är personal inom hälso- och sjukvården får vaccinationserbjudandet från din arbetsgivare. Tillgången till vaccin är fortsatt begränsad. Vaccinationerna sker därför successivt.

Personal inom annan hälso- och sjukvård

Du som är personal inom annan hälso- och sjukvård än ovanstående grupp får vaccinationserbjudandet från din arbetsgivare. Tillgången till vaccin är fortsatt begränsad och ditt erbjudande kan väntas komma successivt från februari-mars.

Allmänheten

Du som är över 18 år (men inte tillhör någon av de ovannämnda grupperna) kommer att erbjudas vaccination successivt och preliminärt från och med april-maj. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination just nu. Du kommer att kunna läsa här på 1177.se när bokningen kan starta.

Personer i samhällsviktig tjänst

Det finns ingen förtur till vaccin för den som har en så kallad samhällsviktig tjänst. Det styrs av den nationella turordningen. Du som har en samhällsviktig tjänst utanför hälso- och sjukvårdens patientnära personalgrupper tillhör gruppen allmänheten.

Har du funderingar och frågor kring vaccination mot covid-19? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1777 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Det tar omkring en vecka efter andra dosen innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.  

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vårdpersonalen ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

  • Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
  • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan