Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 24

14 juni: Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för vaccination via appen Alltid öppet. Läs mer om hur du bokar här.

Blodtryck

Högt blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck.

Det är till exempel sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Du får också ökad risk för hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Njurarna kan försämras av högt blodtryck.

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. De flesta behöver behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket effektivt.

Du kan få högt blodtryck om du är gravid. Det kallas havandeskapsförgiftning och brukar upptäckas vid en kontroll hos barnmorskan.

Stockholms län

Fortsätt ta ditt läkemedel mot högt blodtryck

Just nu sprids ett rykte om att blodtryckssänkande läkemedel kan öka risken för allvarlig Covid-19 infektion. Detta stämmer inte. Det är tvärtom mycket viktigt att du fortsätter att ta ditt blodtryckssänkande läkemedel enligt din läkares ordination.

Till toppen av sidan