Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

OM VACCIN MOT COVID-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här finns frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19.

Kan jag vaccinera mig?

Fråga: Jag har en allergi. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Nästan alla som har en allergi kan vaccinera sig. Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Senare i texten kan du läsa mer om den allvarliga allergiska reaktion som kallas anafylaktisk chock.

Fråga: Jag är yngre än 70 år och har en sjukdom som gör att jag har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Hur får jag veta när jag kan vaccinera mig?

Svar: Det är din region som ansvarar för vaccinationerna. I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om vilka som erbjuds vaccin i din region just nu. Se till att du har valt rätt region högst upp på sidan.

Stockholms län

Fråga: Ska långtidssjuka i covid-19 vaccineras? 

Svar: Nej, då data saknas för vaccination av denna grupp bör man av säkerhetsskäl avvakta med vaccination av dessa patienter i nuläget. 

Fråga: Jag har kraftigt nedsatt immunförsvar. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Du kan vaccinera dig, men det kan vara så att vaccinet inte ger lika bra effekt som annars. Diskutera med din behandlande läkare om du undrar hur du ska göra.

Fråga: Jag använder blodförtunnande läkemedel? Kan jag vaccinera mig?

Svar: Ja, det kan du. Men berätta för den som ska vaccinera dig att du använder blodförtunnande läkemedel. I hälsodeklarationen som du fyller i innan vaccinationen ställs också frågan. Du och den som ska vaccinera dig kan bland annat behöva diskutera när på dagen du ska vaccinera dig, beroende på vilket eller vilka läkemedel du använder.

Fråga: Jag försöker bli gravid, kan jag vaccinera mig?

Svar: Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Det finns hittills inte något som tyder på att fostret eller den som är gravid påverkas negativt av vaccinationen. Du behöver därför inte oroa dig om det visar sig att du var gravid utan att du visste om det när du vaccinerar dig. Däremot behövs det mer kunskap för att kunna rekommendera vaccination generellt till gravida. Läs mer om graviditet och covid-19.

Fråga: Jag ammar kan jag vaccinera mig?

Svar: Du kan vaccinera dig om du ammar.

Det är inte känt om vaccinerna förs över till barnet genom bröstmjölken. Men det finns inga anledningar att tro att barnet som ammas skulle få några biverkningar om du vaccineras.

Praktiska frågor om vaccinationen

Stockholms län

Fråga: Kommer hen som vaccinerar mig att ha munskydd på sig? 

Svar: De som vaccinerar har skyddsutrustning enligt gällande hygienrutiner. 

Fråga: Ska jag ha munskydd på mig när jag får mitt vaccin?

Svar: För att minska smittrisken ytterligare, behöver du nu bära munskydd vid ditt vårdbesök. Det gäller även om du ska besöka ett laboratorium eller en vaccinationsmottagning. Om du saknar munskydd, kan du säga till när du kommer så ser personalen till att du får ett.

Fråga: Jag bor utomlands, kan jag vaccinera mig där?

Svar: Kontakta myndigheterna i det land du befinner dig för att få mer information.

Stockholms län

Fråga: Jag bor utomlands men befinner mig just nu i Stockholm, vad gäller för mig?

Svar: Om du är svensk medborgare och del av en prioriterad grupp ska du kontakta närmaste vårdcentral eller din vanliga vårdkontakt. Annars kan du fritt boka dig när vaccinationen av allmänheten startar sent i vår. Denna sida uppdateras regelbundet med information om vaccination mot covid-19 i Stockholms län.

Fråga: Jag är skriven i ett annat län men arbetar i Stockholm, vad gäller för mig? 

Svar: Är du i en prioriterad grupp, kontakta närmaste vårdcentral eller din vanliga vårdkontakt, annars kan du fritt boka dig när den allmänna vaccineringen av oprioriterade startar i vår. Om du arbetar inom vård och omsorg får du information av din arbetsgivare. Denna sida uppdateras regelbundet med information om vaccination mot covid-19 i Stockholms län.

Fråga: Hur bokar jag tid för vaccination om jag har en god man?

Svar: För att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver man ha en godkänd e-legitimation. Det finns ingen tjänst för att agera ombud, som legal ställföreträdare eller god man. Du kan istället kontakta vården på andra sätt, till exempel på telefon. Personalen hjälper till att boka tid.

Stockholms län

Fråga: Jag är 70+ och har ingen möjlighet att ta mig till min vaccination mot covid-19, kan jag få sjukresa? 

Svar: Ja, det kan du. Här kan du läsa mer om sjukresor under corona-pandemin.

Fråga: Kommer alla vårdcentraler i Stockholm få vaccin till oss som är 65+? Eller kan det bli så att man får ta sitt vaccin på någon annan vårdcentral än den man är listad på?

Svar: Vi planerar för att alla vårdcentraler ska har tillgång till vaccin.

Fråga: Varför registreras min vaccination i det nationella vaccinationsregistret?

Svar: Din vaccination registreras för att myndigheterna och forskare ska kunna följa arbetet med vaccinationerna. Genom informationen i registret kan de få veta hur effektivt vaccinet är och om det finns biverkningar som man inte kände till.

Det som registreras är ditt personnummer, vilken ort du är folkbokförd på, datum för vaccination, vilket vaccin som användes, vilken dos du fick och vilken vårdgivare som ansvarade för vaccinationen. Informationen är skyddad av sekretess. Läs mer om nationella kvalitetsregister.

Fråga: Finns det något intyg på att man är vaccinerad?

Svar: Just nu finns det inget sådant nationellt intyg, arbete pågår.

Fråga: Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar: Ja, det kan du. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin mot covid-19. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin, i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Efter att jag har vaccinerat mig

Fråga: Kan jag leva som vanligt när jag är vaccinerad? Kan jag umgås med mina släktingar?

Svar: Det är viktigt att du fortsätter att följa rekommendationerna från myndigheterna även efter att du är vaccinerad. Här kan du läsa om varför.

Fråga: Finns det någon risk för en allvarlig allergisk reaktion efter vaccinationen, en så kallad anafylaktisk chock?

Svar: Det är väldigt ovanligt med en anafylaktisk chock efter vaccinationen. Reaktionen inträffar i så fall oftast några minuter efter att du har fått vaccinet. Du ska därför stanna kvar i lokalen i 15 minuter efter att du fick vaccinationen. Personalen som vaccinerar dig vet vad de ska göra om du får en reaktion.

Fråga: Kan jag resa utomlands efter att jag har vaccinerat mig?

Svar: I nuläget gäller samma rekommendationer oavsett om du är vaccinerad eller inte. Du måste kontrollera vilka regler och rekommendationer som gäller i det landet som du ska resa till. Du måste också följa rekommendationerna som gäller för själva resan och från svenska myndigheter. Var beredd på att rekommendationerna kan ändras snabbt. Läs mer om covid-19 och resor.

Om vaccinet

Fråga: Kan jag välja vilket av vaccinen jag får?

Svar: Nej, du kommer inte att kunna välja vaccin. Sådant som påverkar vilket vaccin du får är följande:

  • Hur många doser regionerna får av de olika vaccinen.
  • När vaccinet kommer till regionen.
  • Hur gammal du är.
Du som är över 65 år rekommenderas inte alla vaccin.
 
 

Fråga: Viruset har muterat. Fungerar vaccinet även mot de varianterna?

Svar: Ja, vaccinet verkar fungera även mot de varianter av viruset som har hittats. Forskare följer utvecklingen för att se om det ändras.

Fråga: Kan man få covid-19 av vaccinet?

Svar: Nej, du kan inte få covid-19 av vaccinet. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar

Fråga: Har jag skydd mot covid-19 om jag tidigare har vaccinerat mig mot lunginflammation eller influensa?

Svar: Nej, de vaccinen skyddar inte mot covid-19.

Fråga: Vad händer om jag redan är smittad när jag vaccinerar mig?

Svar: Vaccinet hinner inte skapa något skydd mot sjukdomen om du redan är smittad när du vaccinerar dig. Då kan du bli sjuk i covid-19.

Du ska inte vaccinera dig om du har några symtom på covid-19. Då ska du lämna prov.

Till toppen av sidan