Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

INFEKTIONER PÅ HUDEN

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Mässling är däremot vanligare i andra länder. I Europa har antalet sjuka i mässling ökat de senaste åren. Det är därför extra viktigt att vara vaccinerad, särskilt inför resor utomlands.

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i vaccinationsprogrammet för barn.

Symtom

Överkropp med många röda prickar som sitter tätt. Fotografi.
Du får utslag på kroppen.

Mässling brukar först ge följande symtom:

  • torrhosta
  • irriterade och ljuskänsliga ögon
  • hög feber.

Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda, men blir sedan mörkare och kan flyta ihop med varandra. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Utslag kan se olika ut på olika hudtyper och är ofta lättare att se på ljus hud än på mörk hud.

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är helt återställd. Det kan ta betydligt längre tid om du får en följdsjukdom.

Följdsjukdomar och komplikationer

Det är ganska vanligt med följdsjukdomar som öroninflammationbihåleinflammation eller lunginflammation i samband med mässling.

Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är mer ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner.

Ungefär 1 av 1000 som får mässling avlider.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller någon närstående har fått mässling. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var du kan söka vård.

Ring alltid först

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Hur smittar mässling?

Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Då sprids små droppar med virus genom luften. Viruset kan sedan spridas till flera rum eller till och med i en hel trappuppgång. Om du inte har haft mässling och inte är vaccinerad kan du bli smittad.

Det tar cirka två veckor efter smittotillfället innan du blir sjuk. Som längst är du smittsam i fem dagar efter att utslagen har kommit.

Om du har haft mässling en gång kan du inte bli smittad igen.

Smittspårning

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft.

De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Stockholms län

Behöver jag vaccinera mig?

Om du har vaccinerats mot mässling med två doser eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen. Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Vaccin mot mässling ska finnas på alla vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Kontakta dock mottagningen innan, så att du är säker på att de har tillräckligt.
  • Utöver vaccin mot mässling innehåller dosen även vaccin mot röda hund och påssjuka eftersom det inte finns något vaccin enbart mot mässling.
  • Du betalar själv avgiften för vaccinet. Dessutom tillkommer en besöksavgift på högst 250 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
  • Du kan inte vaccinera dig mot mässling om du är gravid eller om du har gravt nedsatt immunförsvar, eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

Undersökning

Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Du får lämna ett blodprov som kan visa säkert om du har mässling.

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.

Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade.

Behandling på sjukhus

Du kan behöva vård på sjukhus om du får en svår infektionen eller en allvarlig följdsjukdom.

Till toppen av sidan