Infektioner på huden

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Mässling är vanligare i många andra länder. I Europa har antalet sjuka i mässling till och med ökat de senaste åren. Det är därför extra viktigt att vara vaccinerad, särskilt inför resor i sydöstra Europa och utanför EU.

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder. Det görs på BVC enligt vaccinationsprogrammet för barn.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom

Överkropp med många röda prickar som sitter tätt. Fotografi.
Du får utslag på kroppen.

Mässling brukar först ge följande symtom:

  • torrhosta
  • irriterade och röda ögon som är känsliga för ljus.
  • hög feber.

Efter några dagar får du utslag. Utslagen brukar först märkas i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Utslagen kan se olika ut på olika hudtyper.

På ljus hud brukar utslagen först vara ljusröda men mörknar efter några dagar. På mörk hud brukar utslagen vara mörkare redan från början. De kan ibland vara svåra att se.

När blir jag frisk?

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är helt återställd. Det kan ta betydligt längre tid om du får en komplikation.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du eller någon närstående har fått mässling. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var du kan söka vård.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra på mottagningen om du har mässling. När du ringer får du instruktioner om hur du ska göra.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Komplikationer

Komplikationer är vanliga när man har mässling. Det kan till exempel vara öroninflammationbihåleinflammation eller lunginflammation.

Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är mer ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner.

Ungefär 1 av 1000 i Sverige som får mässling dör.

Hur smittar mässling?

Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk hostar eller nyser. Då sprids små droppar som innehåller virus genom luften. Viruset kan spridas till flera rum eller till och med i en hel trappuppgång. 

Du kan bli smittad om du inte har haft mässling och inte är vaccinerad. Det tar oftast mellan tio och tolv dagar efter smittotillfället innan du blir sjuk. Som längst är du smittsam i fem dagar efter att utslagen har kommit.

Du kan inte bli smittad igen om du har haft mässling.

Smittspårning

Mässling omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att du måste hjälpa till så att vårdpersonalen kan ta reda på hur du har fått sjukdomen och om den kan ha överförts till fler. Syftet är att stoppa spridningen och att alla som behöver ska få behandling.

De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Undersökning

Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Du får lämna ett blodprov som säkert kan visa om du har mässling.

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.

Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade och röda.

Behandling på sjukhus

Du kan behöva vård på sjukhus om du får en svår infektionen eller en allvarlig följdsjukdom.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Ska barn vara hemma?

Eftersom det smittar ska barnet stanna hemma från förskola och skola åtminstone så länge hen smittar. Det brukar vara upp till fem dagar efter att barnet har fått utslag. Läkaren ger råd om när barnet kan gå tillbaka.

Hur barnet mår avgör när hen kan gå tillbaka. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna. Hen ska också ha varit feberfri i ett dygn utan att ha tagit febernedsättande läkemedel.

Mer på 1177.se

Vaccinationsprogram för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Barnavårdscentralen och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Här kan du se bilder på utslag, prickar eller hudförändringar som barn kan få.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan