Psykisk hälsa

Att må dåligt när en relation tar slut

Det är vanligt att må dåligt när en relation tar slut. Det finns flera saker du kan göra för att må bättre. Prata med andra och sänk kraven på dig själv under en tid. Kontakta vården om du mår så dåligt att du har svårt att hantera vardagen.

Om du vill kan du läsa mer på sidan om skilsmässa eller separation när man har barn.

Du som är 13 till 25 år kan läsa mer om att göra slut på UMO.se.

Svårt trots rätt beslut

Det kan kännas jobbigt och svårt när en nära relation tar slut. Det kan gälla en kärleksrelation som ett äktenskap eller förhållande. Det kan också vara en nära relation med en vän eller släkting, där ni av något skäl har brutit kontakten.

Relationen kan ha gett dig gemenskap, närhet och bekräftelse. Den kan också ha inneburit svåra eller jobbiga upplevelser som gräl och avvisanden. 

Det kan gå bra att acceptera att en relation tar slut, även om den betytt mycket. Det kan också vara svårt att acceptera, trots att du vet att relationen inte var bra för dig.

Vad kan jag göra själv?

När du har förlorat något som är viktigt för dig är det naturligt att sörja, och det finns inget råd som kan ta bort det som gör ont. Men det kan ofta bli lättare med tiden, i takt med att du hittar nya vanor, relationer och sammanhang som ger livet glädje och mening. 

Det finns flera saker du kan göra för att ta hand om dig själv under tiden. Här kommer några förslag:

Att försöka hålla sina vanliga rutiner är särskilt hjälpsamt om du har barn. De flesta barn påverkas när deras föräldrar går igenom en separation men återhämtar sig med tiden.

Här kan du läsa mer om hur du stöttar barn som mår dåligt.

Hitta nya sammanhang

Den tid du tidigare ägnade åt relationen behöver du nu fylla med något annat. Att hitta nya sammanhang eller återupptäcka gamla intressen kan hjälpa dig att hitta nya glädjeämnen och känna styrka i dig själv.

Kanske var den du separerade från den som du brukade vända dig till för stöd och tröst. Då kan det vara särskilt viktigt att börja fördjupa andra relationer, där ni kan stötta och hjälpa varandra.

Prata med någon

Det hjälper ofta att prata med andra om det som hänt. Att få sätta ord på sina tankar och känslor kan hjälpa dig att bearbeta situationen. Det kan vara en vän, släkting eller kollega som du har bra kontakt med. Det finns också forum och grupper på sociala medier där man kan få kontakt med andra som har liknande erfarenheter.

Om du saknar sociala sammanhang kan du försöka hitta nya bekantskaper, till exempel på jobbet, genom att gå med i en förening eller gå en kurs.

Undvik alkohol

Undvik alkohol, droger och spel om pengar. Även om det kan lindra smärtan i stunden gör det ofta att du mår sämre med tiden. Det gäller också självskadebeteende, överdriven shopping eller sexuella kontakter som får dig att må dåligt. Om du har svårt att låta bli, sök hjälp på din vårdcentral.

Du kan också kontakta någon av de stödlinjer som finns på chatt, mejl eller telefon.

Tillvaron kan förändras mycket

I en relation är det vanligt att dela till exempel ekonomi, boende, gemensamma intressen eller umgänge. Kanske finns barn med i relationen. 

Det kan leda till stora förändringar när relationen tar slut. Det är vanligt att förändringar i livet orsakar en kris.

Du kan läsa mer på sidan Att hamna i kris. Där kan du få svar på bland annat följande:

  • Hur kan jag reagera vid en kris?
  • Vad kan jag göra för att det ska kännas bättre?
  • Var kan jag få hjälp, om jag behöver?

Oavsett hur svårt eller smärtsamt det kan kännas är det viktigt att veta att de allra flesta mår bättre igen efter en tid.

Viktigt hur ni är mot varandra

Det är bra om du och personen som du haft en relation med kan skiljas med respekt och förståelse för varandra. Det kan göra att det blir lättare att fortsätta i tillvaron efter relationen. Det är också viktigt om det finns barn som påverkas av att relationen är över.

Men det är vanligt med olika känslor när en relation tar slut. Kanske är du arg, ledsen och förtvivlad.

Här är några råd till dig som kan hjälpa i svåra stunder: 

  • Tänk dig för om du har starka känslor. Känslorna kan göra att du vill säga något sårande, eller hämnas. Det kan kännas bra en liten stund, men risken är stor att du ångrar dig och att situationen blir sämre.
  • Kontakta inte personen i onödan. Du kan prata med en vän och komma överens om att du ringer och rådfrågar vännen när du får lust att göra något impulsivt.
  • Skriv ner varför relationen tog slut. Ta fram om du behöver, till exempel om du börjar känna att du vill ha en relation igen med personen.
  • Säg ifrån tydligt men var inte otrevlig tillbaka om personen uppför sig illa mot dig. Kontakta polisen om du blir hotad.

Terapi kan hjälpa

Ibland kan det hjälpa att prata med en parterapeut eller familjerådgivare även om ni är överens om att relationen är slut. Kontakta kommunen där du bor om du vill veta mer.

Livet efter relationen

Efter en separation är det vanligt att bli självkritisk och tänka att man inte duger. Kom ihåg att en relation kan ta slut av många skäl och att det inte betyder att det är något fel på dig. Här finns fler råd hur du kan stärka din självkänsla.

Kanske behöver du extra stöd för att må bra och känna dig trygg igen om du blivit utsatt för våld eller kränkningar.

Råd för att komma vidare

En del har svårt att komma vidare för att de fortfarande tänker på personen de haft en relation med, eller varför relationen tog slut. Det kan hjälpa att städa undan sådant som påminner om personen.

Ta bort kontaktuppgifterna om ni inte behöver fortsätta att ha kontakt. Följ inte heller personen på sociala medier.

Skriv ner varför relationen tog slut. Ta fram om du behöver, till exempel om du börjar känna att du vill ha en relation igen med personen.

Att sakna någon efter att en relation tagit slut liknar på många sätt sorgen när någon har dött. Läs mer om vad du kan göra själv för att må bättre, och råd till dig som är närstående.

Du kan även läsa mer om sorg hos barn och unga.

När och var ska jag söka vård?

Du kan få hjälp om du behöver mer stöd än det du kan få av närstående eller andra personer i din omgivning. Du kan till exempel kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet, antingen på chatt, mejl eller telefon.

Kontakta en vårdcentral om du har svårt att klara av din vardag.

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Till toppen av sidan