När barn mår dåligt

Sorg hos barn och unga

Tillvaron påverkas mycket för både vuxna och barn när någon i familjen dör. Att visa och dela sorgen kan vara ett sätt att hantera och bearbeta en svår period. Du som vuxen kan ändå känna dig osäker på hur du kan möta barnens sorg. Ibland kan barn sörja på oväntade sätt.

Både barn och vuxna brukar klara en svår förlust utan att få bestående problem. Du kan läsa mer om sorg hos vuxna i texten Sorg när någon har dött. Du som är 13-25 år kan läsa om sorg på UMO.se.

Till toppen av sidan