Astma-/KOL-mottagning i Stockholms län

Skriv ut (ca 1 sida)

En del husläkarmottagningar och vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med särskild kompetens inom astma och KOL.

Skriv ut

Astma-/kol-mottagningen utreder, behandlar och följer upp dig som har astma och/eller KOL. Här ska finnas en astma-/kol-sjuksköterska som du kan beställa tid hos eller få rådgivning av via telefon.

Du kan också bli erbjuden utbildning i hur du stärker kontrollen över din sjukdom. Till exempel kan du få hjälp att sluta röka.

Mottagningar i Stockholms län

Mottagningar i Stockholms län

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en husläkarmottagning i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region. Det är också ditt eget landstings regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

 
Granskare:

Sofia Bergman Örberg, Avtalshandläggare, Stockholms läns landsting