Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sairaanhoitoneuvontaa suomen kielellä klo 8.00–12.00.
Sjukvårdsrådgivning på Finska

Sairaanhoitoneuvontaa suomen kielellä klo 8.00–12.00.
Sjukvårdsrådgivning på Finska

Säädökset ja oikeudet
Regler och rättigheter

Säädökset ja oikeudet
Regler och rättigheter

Syövän hoito
Behandling vid cancer

Syövän hoito
Behandling vid cancer

Silmälasiavustus lapsille
Glasögonbidrag

Silmälasiavustus lapsille
Glasögonbidrag