Om graviditeten

Det här händer hos barnmorskan i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka barnmorskemottagningen för att se hur du och ditt väntade barn mår. Alla dina besök och undersökningar är avgiftsfria och frivilliga. Förbered dig gärna inför dina besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

Barnmorskemottagningarna arbetar med graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och tar prover för sjukdomar som sprids genom sex.

I Region Sörmland erbjuds du som frisk förstföderska ungefär 12 besök på din barnmorskemottagning under graviditeten och efter förlossningen. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas bestäms av dig och din barnmorska utifrån dina behov och hur du mår. Om du är en frisk omföderska så är det lite glesare mellan besöken än om du är en förstföderska.  

Förbered dig gärna inför dina besök genom att läsa nedan. Där hittar du information om dina besök hos barnmorskan – från det första inskrivningssamtalet till det sista eftervårdsbesöket.   

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan träffa dig enskilt. Prata gärna med din barnmorska om det är någon undersökning som du inte vill eller känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras och registreras i kvalitetsregister.

Alla besök och ultraljud under graviditeten och efter förlossningen är både kostnadsfria och frivilliga. Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök som inte är avbokat senast 24 timmar innan.

Vid akuta besvär

Om du får akuta besvär som du relaterar till graviditeten innan graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till 1177 och gyn-akuten.

Om du får akuta besvär efter graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till din närmaste förlossningsavdelning.

Vecka 6-12 – första inskrivningssamtal

Ditt första besök hos barnmorskan sker ungefär i graviditetsvecka 6-12. Under det här besöket kommer ni att ha ett hälsosamtal där ni pratar om dina levnadsvanor, till exempel: hur du mår, hur du äter, om du röker eller dricker alkohol och om du motionerar.

Under det här besöket blir du också erbjuden information om fosterdiagnostik. Du kan också ta upp egna frågor och funderingar om din graviditet.

Här kan du också skriva ut och fylla i en hälsodeklaration (PDF) som du lämnar till barnmorskan när ni träffas.

Region Sörmland har två förlossningskliniker, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset Eskilstuna, som du som gravid kan föda på.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 7-12 – Fortsatt inskrivning

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 7-12. Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom hur du mår, din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation.

Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet och ser över eventuellt behov av att träffa läkare.

Undersökningar som görs:

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 11-15 – ultraljud, fosterdiagnostik

I Region Sörmland erbjuder vi dig ett tidigt ultraljud mellan vecka 11-15. Syftet med undersökningen är att tidigt se antal foster och graviditetslängd samt göra en grov granskning av fostrets anatomi.

Vi erbjuder även ett ultraljud i kombination med blodprov från dig som är gravid. Metoden kallas Kombinerat ultraljud och blodprov – KUB och kan bara utföras mellan graviditetsvecka 11+0 och 13+6.

Det finns möjlighet att välja en av dessa undersökningar. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inte barn.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 17-19 – rutinultraljud

Runt graviditetsvecka 17-19 blir du erbjuden ett rutinultraljud. Undersökningen underlättas av en fylld urinblåsa. Syftet är att bestämma graviditetslängden och att se antal foster samt att undersöka fostrets organ. Könsbestämning ingår inte i undersökningen. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inte några barn.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 20 – hur mår du?

Det här besöket erbjuds kvinnor som har ett individuellt behov av ett stöd runt graviditetsvecka 20. Här talar du och din barnmorska om exempelvis hur du mår, rädsla och oro inför förlossningen eller hälsosamma levnadsvanor.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 25 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 25. Det är nu som barnmorskan börjar mäta din mage för att se hur barnet växer.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud, tar dina blodprover, ditt blodtryck och du får väga dig. Du får också information om förväntade rörelsemönster hos barnet.

Detta besök är ett enskilt besök för dig som är gravid, vilket innebär att du kommer ensam på ditt besök.

Om du inte redan har fått ditt moderskapsintyg innan graviditetsvecka 25, får du det vid detta besök.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 29 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 29. Barnmorskan kommer fortsätta att mäta din mage för att se hur barnet växer, ta blodprover, blodtryck och vikt samt lyssna på barnets hjärtljud.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 32 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 32 och den här gången kommer ni prata om din förlossning.

Barnmorskan kommer fortsätta att mäta din mage för att se hur barnet växer, ta blodprover, blodtryck och vikt samt lyssna på barnets hjärtljud.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 34 – för dig som är förstföderska

Detta besök sker ungefär när du är i graviditetsvecka 34 och är för dig som är förstföderska. Även denna gång mäter barnmorskan din mage för att se hur barnet växer. Du får väga dig och ta ditt blodtryck samt lyssna på barnets hjärtljud.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 36 – graviditetskontroll och sammanfattning av graviditeten

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 36. Barnmorskan mäter din mage för att se hur barnet växer, ta blodprover, blodtryck och vikt, lyssna på barnets hjärtljud samt känna hur barnet ligger i magen.

Barnmorskan och du kommer att prata om hur du mår och hur du haft det under din graviditet. Ni pratar också om dina tankar och förväntningar inför förlossningen, amningen eller det sätt som du väljer att ge ditt barn mat på.

Ni kommer boka in eftervårdsbesöken hos barnmorskan som sker ungefär 7-10 dagar efter förlossningen samt ca 8 veckor efter förlossningen.

Det är bra om ni valt vilken barnavårdscentral (BVC) ni vill besöka med ert barn.

Ta gärna med din eventuella partner vid detta besök.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 38 – graviditetskontroll

Barnmorskan fortsätter att mäta din mage för att se hur barnet växer, tar ditt blodtryck, din vikt samt lyssnar på barnets hjärtljud.

Barnmorskan och du kommer att även att prata kort om olika preventivmedelsmetoder efter förlossningen.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 40 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 40. Barnmorskan fortsätter att mäta din mage, ditt blodtryck och din vikt.

Det är vanligt att gå över tiden, vilket innebär att barnet kommer senare än beräknat förlossningsdatum i vecka 40. På besöket bokas en tid i graviditetsvecka 41 till läkare på Mälarsjukhuset eller Nyköpingslasarett. Utifrån säkerheten för dig och ditt barn gör läkaren en bedömning om eller när förlossningen ska sättas igång.

Bra att läsa inför ditt besök:

Besök efter förlossningen

Upp till 16 veckor efter förlossningen erbjuds du att komma på eftervårdsbesök.

Bra att läsa inför ditt besök:

Inom två veckor efter förlossningen – telefonsamtal av barnmorska

Denna uppföljning efter förlossningen sker omkring 7-10 dagar efter barnets födelse genom att barnmorskan ringer upp dig. Du och din barnmorska pratar om hur du mår, din förlossningsupplevelse och hur amningen går.

Åtta veckor efter förlossningen - besök hos barnmorskan

Detta besök sker ungefär omkring 8 veckor efter förlossningen hos barnmorskan. Du, din partner och din barnmorska pratar i lugn och ro igenom förlossningen och ni får ställa frågor om saker som hänt. Ni har möjlighet att bland annat diskutera amning, levnadsvanor, bäckenbottenträning samt följa upp eventuell bristning och bäckenbotten. Barnmorskan informerar om och erbjuder preventivmedel.

Undersökningar som görs:

  • Gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning och din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen
  • Blodtryck
  • Vikt
Till toppen av sidan