SKA DU FÖDA SNART?

Information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här finns information för dig som ska föda barn i Skåne om vad som gäller under coronapandemin inför din förlossning. Det finns också information om vad som gäller om du har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Det är viktigt att du berättar för vårdpersonalen om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 innan eller vid ditt besök. På det sättet kan personalen skydda sig och får möjlighet att ta hand om dig på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. 

Nya regler gäller för dig som är gravid och för blivande medföräldrar under coronapandemin.

Om du är gravid och får covid-19

Om du som är gravid får ett provsvar som visar att du har covid-19 ska du ringa din barnmorskemottagning samma dag. Är det en helgdag, ska du istället ringa till förlossningen. Gravida som får covid-19 kan behöva extra behandling och övervakning under graviditeten.

Får jag som blivande medförälder följa med på undersökningar?

Du som är blivande medförälder får inte vara med vid ultraljud och andra undersökningar som görs på sjukhuset under graviditeten.

Blivande medföräldrar är välkomna att följa med till barnmorskemottagningar där det finns möjlighet att hålla distans i väntrum och undersökningsrum. Kontakta din barnmorskemottagning för att höra vad som gäller.

Om du som blivande medförälder är förkyld eller har symtom på covid-19 får du inte följa med till barnmorskemottagningen. Detsamma gäller om någon annan i hushållet har covid-19.

Blivande medförälder kan vara med under förlossningen

Både du som är gravid och den blivande medföräldern testas för covid-19 genom ett snabbtest.

Blivande medförälder får vara med under förlossningen om snabbtestet för covid-19 är negativt och om hen inte heller har symtom som kan vara covid-19, till exempel hosta, halsont eller feber.

Du som blivande medförälder får inte vara med under förlossningen kejsarsnitt om snabbtestet för covid-19 är positivt.

Besöksförbud på BB-avdelning

Du som är blivande medförälder får inte följa med till BB. Det är besöksförbud på BB för att minska risken för att vårdpersonal och andra patienter smittas av covid-19.

Vad gäller vid planerat kejsarsnitt?

Du som är gravid och den blivande medföräldern kommer tillsammans till sjukhuset. Både du och den blivande medföräldern testas för covid-19 genom ett snabbtest.

Blivande medförälder får vara med under operationen med kejsarsnitt om snabbtestet för covid-19 är negativt och om hen inte heller har symtom som kan vara covid-19, till exempel hosta, halsont eller feber. Hen har munskydd på sig inne i operationssalen.

Efter operationen får ni vara tillsammans en stund innan du och barnet ska få eftervård på BB.

Den blivande medföräldern får inte vara med under operationen med kejsarsnitt om snabbtestet för covid-19 är positivt.

Vad gäller vid akut kejsarsnitt?

Både du och den blivande medföräldern testas för covid-19 genom ett snabbtest. Blivande medförälder får vara med när du opereras under ett akut kejsarsnitt om snabbtestet för covid-19 är negativt och om hen inte heller har symtom som kan vara covid-19, till exempel hosta, halsont eller feber.

Efter operationen får ni vara tillsammans en stund innan du och barnet får vård efteråt på BB.

Den blivande medföräldern får inte vara med under operationen med kejsarsnitt om snabbtestet för covid-19 är positivt.

Om kejsarsnittet behöver göras omedelbart, kan en blivande medförälder inte vara med. Det beror på att det inte finns tid för att göra nödvändiga förberedelser för att förhindra smittspridning. Då får hen vänta i ett annat rum.

Du som ska föda barn i Skåne och har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

Din förlossning kommer ske i ett isoleringsrum om du som är gravid har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. Isoleringsrummet är som ett vanligt rum för förlossning men det är avskilt från övriga avdelningen. Efter förlossningen behöver du stanna i isoleringsrummet för att undvika att smitta andra patienter på förlossningsavdelningen.

Efter förlossningen

Du och ditt barn kommer få vara tillsammans efter förlossningen på BB-avdelningen om ni båda mår bra. Om allt är normalt finns samma möjlighet som vanligt för tidig hemgång. 

Om ditt barn behöver vård efter förlossningen som exempelvis neonatalvård, kommer ni inte kunna vara tillsammans. Ni kan inte heller vara tillsammans om du är så sjuk att du behöver särskild vård för covid-19.

Alla förlossningsavdelningar i Skåne kan ta emot gravida med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Till toppen av sidan