Steriliseringslagen

Vad gäller?

Vad gäller?

Vad innebär sterilisering?

Om man av olika skäl inte vill få barn kan man låta sig steriliseras. Vid operationen skärs kvinnans äggledare eller mannens sädesledare av.

Det är alltså inte fråga om kastrering, då äggstockar respektive testiklar tas bort. Kastrering görs endast av medicinska skäl, till exempel om man har elakartade tumörer i de kroppsdelarna.

Sterilisering är ett ingrepp som oftast är svårt att ”rätta till” om man senare ångrar sitt beslut. Därför ska man få noggrann information om vad det innebär att bli steriliserad och vilka följderna blir. Det sker i ett samtal med en kurator eller läkare. Dessutom ska man få information om vilka andra möjligheter det finns att förhindra graviditet.

Vem får steriliseras?

Sterilisering regleras i en särskild steriliseringslag.

Om man fyllt 25 år och är svensk medborgare eller bosatt i Sverige har man rätt att bli steriliserad om man vill det. Innan det görs ska man fylla i ett papper som visar att man har fått information om vad steriliseringen innebär.

Om man är i åldern 18 till 25 år kan man genom att ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd få tillstånd till sterilisering.

En sterilisering tillåts oftast om

  • det finns risk att arvsanlag för svår sjukdom kan föras över till ett barn
  • en graviditet skulle kunna innebära allvarliga risker för kvinnan
  • man vill byta kön.

Vem får utföra sterilisering?

En sterilisering utförs av läkare antingen på ett allmänt sjukhus eller en privatklinik.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-05-27
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla Lönnqvist-Endre, jurist, tidigare förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL