Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
 • Fritt vårdsökande i Kronoberg

  Du har rätt att söka vård var du vill, såväl inom som utom länet. Även om du har valt en vårdcentral i Vårdval Kronoberg, har du rätt att söka vård på någon annan vårdcentral. Du har alltid rätt till akut vård vid sjukdom eller olycksfall var du än befinner dig.

 • Sök vård på rätt mottagning

  Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

 • Välja vårdmottagning

  Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. Vissa mottagningar kräver en remiss. Ibland kan du skriva en egen vårdbegäran för att boka tid på en mottagning.

 • Remiss och egen vårdbegäran

  Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Till vissa mottagningar kan du själv skriva en så kallad egen vårdbegäran eller egenremiss.

 • Vård i en annan region

  Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

 • Vård utanför Region Kronoberg

  Du har rätt att söka vård var du vill, såväl inom som utom länet. Även om du har valt en vårdcentral inom vårdvalet i Kronoberg, så har du rätt att söka vård på någon annan vårdcentral. Du har alltid rätt till akut vård vid sjukdom eller olycksfall var du än befinner dig.

 • Att välja vårdcentral i Kronoberg

  I Kronobergs län har invånarna möjlighet att välja sin vårdcentral. Du väljer den som passar dig bäst, du får alltid den vårdcentral du väljer och du kan när som helst göra ett nytt val.

 • Vårdval Kronoberg, specialistpsykiatri barn och unga

  I Kronoberg har du möjlighet att välja mellan olika vårdgivare när det gäller specialistpsykiatri för barn och unga. Du gör valet efter att enheten En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa gjort bedömningen att specialistpsykiatri är aktuell för dig.

 • Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg

  Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Ofta är det enklast att få en tid om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisat dig till specialistvård. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök.

 • Välja vårdcentral i annan region

  Du kan välja att tillhöra en vårdcentral i en annan region. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika regioner. Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd.

 • Äldremottagning i Kronoberg

  Några vårdcentraler i Kronoberg har särskilda äldremottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. Dessa är särskilt anpassad för dig som är äldre än 65 år och har flera sjukdomar, men som inte har kommunal hemsjukvård.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan