Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att välja vårdmottagning

Fritt vårdsökande i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du har rätt att söka vård var du vill, såväl inom som utom länet. Även om du har valt en vårdcentral i Vårdval Kronoberg, har du rätt att söka vård på någon annan vårdcentral. Du har alltid rätt till akut vård vid sjukdom eller olycksfall var du än befinner dig.

I Kronobergs län kan du, genom Vårdval Kronoberg, själv välja din vårdcentral. Du får alltid den vårdcentral du valt och kan när som helst göra ett nytt val. 

Vårdval Kronoberg, primärvård

Vårdval kronoberg, specialistvård

Vård som inte kräver att du läggs in på sjukhus kan du söka i valfri region. Om du däremot ska läggas in på sjukhus behöver du en remiss och en betalningsförbindelse från Region Kronoberg. Remiss söker du på den klinik som du skulle fått behandling på om du sökt vård i Region Kronoberg. Betalningsförbindelse söker du via vårdlots i Region Kronoberg.

För vård inom södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Skåne, Region Halland och Region Blekinge, behövs ingen remiss (gäller ej sluten högspecialiserad vård). Detsamma gäller i Region Jönköping och Region Kalmar.

Du kan också söka privat öppenvård i annan region, förutsatt att den är offentligt finansierad. 

Om du väljer att vända dig till någon vårdgivare utanför Region Kronoberg även om vi hade kunnat erbjuda dig vård inom vårdgarantins tider, får du själv stå för boende- och resekostnader.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

Till toppen av sidan