Att välja vårdmottagning

Fritt vårdsökande i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du har rätt att söka vård var du vill, såväl inom som utom länet. Även om du har valt en vårdcentral i Vårdval Kronoberg, har du rätt att söka vård på någon annan vårdcentral. Du har alltid rätt till akut vård vid sjukdom eller olycksfall var du än befinner dig.

I Kronobergs län kan du, genom Vårdval Kronoberg, själv välja din vårdcentral. Du får alltid den vårdcentral du valt och kan när som helst göra ett nytt val. 

Vårdval Kronoberg, primärvård

Vårdval kronoberg, specialistvård

Vård som inte kräver att du läggs in på sjukhus kan du söka i valfritt landsting eller region. Om du däremot ska läggas in på sjukhus behöver du en remiss och en betalningsförbindelse från Region Kronoberg. Remiss söker du på den klinik som du skulle fått behandling på om du sökt vård i Region Kronoberg. Betalningsförbindelse söker du via vårdlots i Region Kronoberg.

För vård inom södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Skåne, Region Halland samt landstinget i Blekinge, behövs ingen remiss (gäller ej sluten högspecialiserad vård). Detsamma gäller landstingen i Jönköping och Kalmar.

Du kan också söka privat öppenvård i annat landsting, förutsatt att den är offentligt finansierad. 

Om du väljer att vända dig till någon vårdgivare utanför Region Kronoberg även om vi hade kunnat erbjuda dig vård inom vårdgarantins tider, får du själv stå för boende- och resekostnader.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

Till toppen av sidan