Att välja vårdmottagning

Vårdval Kronoberg, specialistpsykiatri barn och unga

Innehållet gäller Kronoberg

I Kronoberg har du möjlighet att välja mellan olika vårdgivare när det gäller specialistpsykiatri för barn och unga. Du gör valet efter att enheten En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa gjort bedömningen att specialistpsykiatri är aktuell för dig.

Till toppen av sidan