Att välja vårdmottagning

Vårdval Kronoberg, specialistpsykiatri barn och unga

Innehållet gäller Kronoberg

I Kronoberg har du möjlighet att välja mellan olika vårdgivare när det gäller specialistpsykiatri för barn och unga. Du gör valet efter att enheten En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa gjort bedömningen att specialistpsykiatri är aktuell för dig.

Kontaktväg till specialistpsykiatri barn och unga

En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa är den enhet som barn och unga mellan 6 och 17 år samt närstående kan ringa för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Sjukvårdspersonal svarar och tillsammans kommer ni fram till nästa steg. Det kan innebära en remiss till barn- och ungdomshälsan eller specialiserad barn- och ungdomspsykiatri inom vårdval BUP. Det kan också leda till en annan typ av vård eller rådgivning.

Vad kostar det?

Besöket är kostnadsfritt, dock behöver du betala om du uteblir från besök.

Här är de val du kan göra inom Vårdval BUP

Information om väntetider

Till toppen av sidan