Att välja vårdmottagning

Äldremottagning i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Några vårdcentraler i Kronoberg har särskilda äldremottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. Dessa är särskilt anpassad för dig som är äldre än 65 år och har flera sjukdomar, men som inte har kommunal hemsjukvård.

En sjuksköterska eller en läkare gör en bedömning av ditt hälsotillstånd. Denna bedömning kan antingen göras på vårdcentralen eller via telefon. Bedömningen görs för att kunna prioritera de äldre med störst behov.

Via äldremottagningen får du sedan en fast kontakt med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Du erbjuds bland annat hälsokontroll, enklare läkemedelsgenomgång, hjälp vid minnessvikt och inkontinensrådgivning.

Du kan även få råd kring frågor som rör din hälsa. Det kan vara råd kring kost, motion, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall.

Vårdpersonalen frågar dig och dina närstående hur ni ser på planeringen av vården. Har du behov av en vårdplan får du hjälp med det och vi erbjuder även anhörigstöd.

Kontakt till äldremottagningen

Hör av dig till din vårdcentral för att veta om de har äldremottagning. Du kan sedan enkelt kontakta äldrevårdsmottagningen på din vårdcentral genom att ringa ett direktnummer utan knappval.

Till toppen av sidan