Att välja vårdmottagning

Vård utanför Region Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du har rätt att söka vård var du vill, såväl inom som utom länet. Även om du har valt en vårdcentral inom vårdvalet i Kronoberg, så har du rätt att söka vård på någon annan vårdcentral. Du har alltid rätt till akut vård vid sjukdom eller olycksfall var du än befinner dig.

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få den vård du behöver.

Vad händer om Region Kronoberg inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantin?

Om Region Kronoberg inte kan erbjuda besök eller behandling inom vårdgarantin har du som patient möjlighet att få vård utanför Region Kronoberg.

Var du erbjuds vård beror på

1. Väntetider

2. Operationsmöjligheter

3. Region Kronobergs avtal med andra vårdgivare

När du som patient nyttjar din vårdgaranti i annan region tas du bort från väntelistan i Region Kronoberg.

Det är Region Kronoberg som beslutar vilken vårdgivare du kommer till.

En remiss skickas till den nya vårdgivaren som gör en bedömning och sedan skickar en kallelse eller avvisar din remiss. Om din remiss avvisas kontaktar Region Kronoberg dig och du blir åter uppsatt på väntelistan på din ursprungsplats. Vid vård utanför Region Kronoberg ersätts du som patient för eventuella rese- och boendekostnader. Tänk på att alltid spara ditt vårdgivarkvitto eller begära intyg från den klinik som du remitteras till.

För mer information om vårdgaranti, kontakta

Region Kronobergs vårdgarantiservice/vårdlots

Telefontider mån-fre kl. 08-11, telefon 0470 - 587070

vardlots@kronoberg.se

Vårdgarantin gäller inte

  • vid återbesök
  • om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
  • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
  • utredningar och undersökningar såsom röntgen, provtagningar och tester
  • hjälpmedel, ett undantag är utprovning av hörapparater
  • om du tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om du senare ändrar dig börjar en ny vårdgaranti gälla från det datumet).
  • om du väljer att söka vård på en vårdcentral eller mottagning i någon annan region än där du är folkbokförd.

Vårdgarantin reglerar inte om du ska få vård, vilken vård du ska få eller hur lång tid en utredning får ta.

Högspecialiserad vård

Om du behöver högspecialiserad slutenvård eller undersökningar
som till exempel röntgen och laboratorieprover måste du ha en remiss från läkare.

Om du söker vård på egen hand i en annan region gäller de remissregler som finns i den regionen. Du har då inte rätt till reseersättning, boendeersättning eller sjuktransport till och från vården.

Om du har fått en remiss till högspecialiserad vård på grund av att den vården inte erbjuds i Region Kronoberg, gäller samma reseersättning och boendeersättning som inom vårdgarantin.

Reseersättning

Sjukresa

Du kan få ersättning för vissa sjukresor till vårdenheter utanför länet. Då krävs det en remiss som utfärdats av behörig läkare eller så måste din vårdgivare intyga att de inte kan uppfylla vård- och behandlingsgarantin. Du får ingen ersättning om du själv väljer att söka vård utanför länet.

Egenavgifter i Kronoberg

Du får själv betala en egenavgift – din del av resekostnaden. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskydd. Ersättningen för resor med bil under 81 km får du
inte förrän högkostnadsskyddet har uppnåtts.

Transportmedel Egenavgift
Anslutningsresa till tåg, buss och Linnéan 0 kr
Buss eller tåg inom Kronobergs län 0 kr
Buss eller tåg utanför länet, enkelresa 20 kr
Flyg 200 kr
Linnéan 0 kr
Privatbil, enkelresa 150 kr
Servicebil, sittande resenär 150 kr
Servicebil, liggande resenär 150 kr
Ambulanstransport (vissa planerade transporter) 200 kr

Mer information om sjukresor

Det är sjukvårdspersonal som beslutar om du behöver servicebil behövs av medicinska skäl. Om du behöver servicebil hem efter operation kontakta Region Kronobergs Vårdlots.
Vid frågor om sjukresor, ring 0470-194 04 mån-fre 8-12
sjukresor@lanstrafikenkron.se
Besökskvitto från vårdgivaren och originalbiljetter skickar du till
Region Kronoberg
Serviceresor
35188 Växjö
Beställning av sjukresa 0775 77 77 00

Fritt vårdsökande

Du har rätt att söka öppenvård var du vill, såväl inom som utanför länet. Det gäller den vård som inte kräver att du läggs in på sjukhus. Om du ska läggas in på sjukhus behöver du en betalningsförbindelse från Region Kronoberg.


Du har rätt att välja vilken offentligt finansierad vårdgivare du vill för åtgärder som beslutats i Region Kronoberg. Men om du väljer att vända dig till någon annan när vi kan erbjuda dig vård inom vårdgarantin, får du själv stå för boende- och resekostnader.

Betalningsförbindelse söker du hos Region Kronobergs vårdgarantiservice/vårdlots.

Boende i en annan region

Region Kronoberg kan betala ditt boende i annan region. Behöver du lämna hemmet (folkbokföringsadressen) innan klockan 06.00 för att komma i tid till ditt besök, står Region Kronoberg för kostnaden för boendet. Regionen ersätter boende för en medföljande person till patient under 20 år. Har du behov av en följeslagare av medicinska skäl behövs intyg från vården som har remitterat dig.

Behöver du boka boende i annan region, kontakta vårdgarantiservice/vårdlots:

Telefontid måndag-fredag kl. 08-11, telefon 0470 - 58 70 70
vardlots@kronoberg.se

E-frikort

Du betalar den patientavgift som gäller i den region som du kommer att besöka.

Högkostnadsskydd och frikort gäller för besöken.

För utskrift av ditt e-frikort, kontakta kundtjänst på telefon 0470- 58 96 50, din vårdcentral eller vårdgarantiservice/vårdlots.

Till toppen av sidan