Sjukdomar & besvär

Hjärna och nerver

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med hjärnan och nerverna.

Innehåll - Hjärna och nerver

Visa innehåll som:
Infektioner i hjärna och nerver

Här kan du läsa om olika infektioner i hjärnan och nerverna.

Långvarig trötthet och narkolepsi

Här kan du läsa mer om kronisk trötthet och narkolepsi.

Lärande, förståelse och minne

Här kan du läsa mer om lärande, förståelse och minne.

Nerver

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med nerverna.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – npf

Här kan du läsa om ADHD, Autismspektrumtillstånd – AST, Tourettes syndrom hos barn och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Smärta och huvudvärk

Här kan du läsa om huvudvärk hos barn och tonåringar samt om huvudvärk hos vuxna. Du kan läsa om olika typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk, migrän och Hortons huvudvärk.

Stroke och blodkärl i hjärnan

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med stroke och blodkärl i hjärnan.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller hög psykisk belastning. Med stöd och behandling kan du återhämta dig, även om du kan vara mer känslig för stress en tid efteråt. För vissa tar återhämtningen lång tid.

Yrsel, svimning och kramper

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med yrsel, svimning och kramper.

Ärftlig transtyretinamyloidos – Skelleftesjukan

Vid sjukdomen ärftlig transtyretinamyloidos lagras protein felaktigt in i olika delar av kroppen. Det påverkar kroppens organ på olika sätt. Sjukdomen är ovanlig och beror på en genetisk förändring. Många som bär på förändringen får aldrig några symtom.

Mer på 1177.se

Så fungerar hjärnan

Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör också att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Det är också hjärnan som styr kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Till toppen av sidan