En annan orsak till stroke där det finns en viss ärftlighet är bristning i ett pulsåderbråck i hjärnans kärl, så kallat aneurysm. Det innebär en utbuktning på ett blodkärl i till exempel hjärnan. Väggen i blodkärlet blir tunn och kan brista med en plötslig blödning som följd. 

Dessutom har forskning visat att det finns flera nyupptäckta gener som leder till ökad strokerisk. Orsakerna till den ökade risken är ännu inte är kända.