Undersökningar under graviditeten

Mödrahälsovårdsbesök – när du är gravid i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

När du är gravid erbjuds du regelbundna besök i mödrahälsovården, där du träffar en barnmorska. Genom olika kontroller, undersökningar och provtagning kan barnmorskan bedöma hur du och fostret mår. Besöken är frivilliga och gratis.

Om mödrahälsovården i Kalmar län

Alla gravida erbjuds ett inledande inskrivningssamtal i två delar och sedan kontinuerliga besök hos barnmorska genom hela graviditeten.

Om du vill, är det bra att du kontaktar mödrahälsovården på din familjecentral så snart du har fått veta att du är gravid.

Barnmorskan bedömer hur du och fostret mår

Vid besöken tar en barnmorska prover, utför undersökningar och kontrollerar hur fostret och du som är gravid mår. En del prover tas bara vid inskrivningen, andra tas vid flera tillfällen.

Barnmorskan går också igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid använder några läkemedel.

Så fungerar det

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men du kan få träffa mer än en barnmorska. Ibland kan du också behöva träffa till exempel hälsokoordinator, kurator, läkare, psykolog eller fysioterapeut.

På mödrahälsovården arbetar både män och kvinnor och vi handleder kontinuerligt studenter inom vår verksmahet.

Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Din partner/medförälder är naturligtvis också välkommen att vara med. Om hen inte kan delta på plats, kan hen i stället medverka via ett videosamtal.

Lästips inför varje besök

Vi rekommenderar att ni, inför varje besök, läser den information som finns under rubriken "Lästips inför besöket". 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till regionens mödrahälsovård (MHV/MVC), men också till andra verksamheter som du kan behöva kontakta som gravid i Kalmar län. 

Mödrahälsovårdsmottagningar

Förlossning 

BB – och neonatalvård

Vecka 6-8, inskrivning del 1 hälsosamtal

Första inskrivningssamtalet kan med fördel ske digitalt eller per telefon. Det handlar om dina levnadsvanor och du får fågor kring:

  • mat
  • motion och fysisk aktivitet
  • stress
  • sömn
  • tobak, alkohol och droger
  • sex och samlevnad
  • läkemedel

Det finns också tid för dina egna frågor och funderingar.

En hälsosam livsstil under graviditeten påverkar både dig som gravid och barnet i magen. Förändringar du gör kan vara en investering för en hållbar hälsa för såväl dig som din familj.

Hälsokoordinator – stöd för goda levnadsvanor

Önskar du stöd för att förändra dina levnadsvanor mot en hälsosammare livsstil inför och under graviditeten? Be då gärna barnmorskan boka in dig och eventuell medförälder hos en hälsokoordinator. 

Tillsammans tittar vi på de förutsättningar som finns för just dig eller er. Vilka förändringar kan och vill ni göra idag och på sikt. Hälsokoordinatorn hjälper er att skapa en plan för att ni ska nå hållbara livsstilsförändringar över tid.

Första samtalet är oftast fysiskt och kan ta cirka 45–60 minuter. Uppföljande träffar kan sedan variera utefter behov. Du erbjuds regelbunden kontakt med hälsokoordinator i upp till fyra månader efter förlossning.

Information om ultraljud och fosterdiagnostik

I samband med hälsosamtalet erbjuds du, om du vill, information om fosterdiagnostik.

Du kommer erbjudas två undersökningar med ultraljud, ett i graviditetsvecka 12-13 och ett i vecka 18-20.

Läs mer om fosterdiagnostik i Region Kalmar län

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande förälder, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Kalmar län. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Mödrahälsovården i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Lästips inför hälsosamtalet

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 10-12, inskrivning del 2

Ditt andra inskrivningsbesök sker vanligtvis efter graviditetsvecka 10. Ta med legitimation. Kom gärna till besöket 10-15 minuter innan den tid du fått, då provtagning ibland utförs innan besöket.

Följande undersökningar erbjuds vid detta tillfälle:

Blodprov

Blodprov tas på dig för att kontrollera blodvärdet, upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och kontrollera ditt skydd mot infektioner. Vi kontrollerar också din och vid behov fostrets blodgrupp.

Blodtryck

Ditt blodtryck mäts vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök i mödrahälsovården. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna.

För att provet ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan provtagningen. 

Högt blodtryck, i kombination med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. Genom blodtryckskontrollerna och med hjälp av att titta på din hälsohistoria kan risken för havandeskapsförgiftning beräknas. Du får förebyggande behandling om risken anses vara förhöjd. Läs mer om havandeskapsförgiftning.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Vissa gravida behöver även undersökas genom en så kallad glukosbelastning. Läs mer om Graviditetsdiabetes – höga blodsockervärden under graviditet

Urinprov

Med hjälp av urinprov kontrolleras om halten av protein ökar. 

Vikt

Vikten kontrolleras vid varje tillfälle under graviditeten. Viktuppgången varierar.

Gynekologisk undersökning

Alla gravida erbjuds gynekologisk undersökning vid inskrivningen för att bedöma bäckenbotten. Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Du kommer även att erbjudas klamydiaprovtagning. Läs mer om gynekologisk cellprovtagning

Lästips inför inskrivningen

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 12-13, fosterdiagnostik: tidigt ultraljud eller kombinerat ultraljud och blodprov (KUB)

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret inne i livmodern. All fosterdiagnostik är frivillig och görs för att ta reda på om barnet förväntas födas med någon avvikelse, sjukdom eller skada.

De allra flesta barn föds friska. Hos mindre än två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse.

Resultatet av fosterdiagnostiken kan göra att du behöver fatta svåra beslut.

Lästips inför besöket vecka 12-13

På 1177.se

Vecka 18-20, fosterdiagnostik: ultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19 för att kontrollera om det är fler foster, för att se var moderkakan sitter och för att beräkna när barnet ska födas.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att det mår bra och växer normalt, men ibland kan man se missbildningar, exempelvis på hjärtat eller tecken på kromosomavvikelser. Då erbjuds du nya ultraljudsundersökningar eller ytterligare bedömningar av fostret.

Barn ska inte närvara vid ultraljudsundersökningar av flera anledningar. Det är en medicinsk undersökning som kräver koncentration av undersökaren. Barn upplever ofta miljön och situationen obehaglig. Avvikelser kan upptäckas vilket för föräldrarna ofta leder till starka emotionella reaktioner. Kom gärna tillsammans med din partner/medförälder eller en vän. 

Under graviditetsvecka 20 kan vi vid behov kalla dig till ett extra besök.

Lästips inför besöket vecka 18-20

På 1177.se

Vecka 25, fokus hjärtljud, fosterrörelser och amning

Vid graviditetskontrollen i vecka 25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll, blodtryck och viktkontroll. 

Barnmorskan skickar under vecka 25 ut ett formulär: ”Information till Barnhälsovården om väntat/väntade barn”, för dig att besvara. Det skickas digitalt via e-tjänsterna som du kommer åt genom att logga in.

Vi samtalar också om amning och att vara uppmärksam på fostrets rörelsemönster.

Sök vård vid minskade fosterrörelser

Det är viktigt att du hör av dig till förlossningen om du under mer än två timmar upplever att fostrets rörelsemönster avviker från sitt normala sätt att röra sig. Det vill säga att rörelserna har minskad kraft eller inte känns alls. 

Att läsa inför besöket vecka 25

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 29, fokus att föda barn

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Du kan ta med morgonurinprov eller lämna vid besöket.

Under besöket kontrolleras vikt och blodtryck. Blodprover tas i armen för kontroll av blodvärde, blodsocker och ditt skydd mot infektioner. Du erbjuds även vaccin mot kikhosta.

Rapport till barnhälsovården lämnas utifrån fomuläret "Information till barnhälsovården gällande väntat/väntade barn".

Lästips inför besöket vecka 29

På 1177.se

Vecka 32, fokus att sköta en nyfödd

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, blodtryck och vikt.

Vid nästa besök i vecka 35 skriver du eller ni tillsammans med barnmorskan en sammanfattning över era önskemål kring omvårdnaden i samband med förlossningen. Då är det särskilt bra om du/ni har läst informationen som rekommenderas inför besöket vecka 35.

Lästips inför besöket vecka 32

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 35, fokus omvårdnad vid förlossningen

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Dessutom kontroll av blodprover, vikt och blodtryck.

Tillsammans med er barnmorska görs en sammanfattning av graviditeten och samtal kring era tankar inför förlossning och BB-tid.

Lästips inför besöket vecka 35

På 1177.se

Vecka 37-39, fokus efter förlossningen

V. 37 Graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Vecka 38 Graviditetskontroll (vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Vecka 39 Graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vi besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Lästips inför besöken vecka 37-39

På 1177.se

Vecka 40, fokus dags för förlossning

Graviditetskontroll och vaginal undersökning, det betyder att barnmorskan undersöker vaginalt och avgör livmodertappens mognadsgrad. Undersökningen kan frisätta hormoner och hjälpa förlossningen att komma igång.

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket och vikt kontrolleras.

Vecka 41+0-2, fokus överburenhet och igångsättning

Barnmorskan bokar dig till obstetrisk mottagning/förlossning för bedömning angående överburenhet och eventuell igångsättning.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar. När man påbörjat en igångsättning är du inskriven på förlossningsavdelningen och förväntas inte åka hem förrän barnet är fött.

Lästips inför besöket vecka 41+

På 1177.se

Efter förlossningen

Telefonkontakt 2-3 veckor efter förlossningen

Din ansvariga barnmorska ringer upp dig på en bokad tid 2-3 veckor efter förlossningen, för en kort avstämning kring ditt fysiska och psykiska mående.

Lästips inför samtalet

På 1177.se

På andra webbplatser

Eftervårdsbesök 6-12 veckor efter förlossningen

Ett eftervårdsbesök på mödrahälsovården bör göras 6-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder och hur förlossningen varit, men du kan även prata om andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket kan du också prata om preventivmedelsmetoder.

Du får en tid till mödrahälsovården för efterkontroll i slutet av din graviditet. Om du inte har fått tid för detta besök, bör du själv kontakta mödrahälsovården så snart som möjligt efter att du kommit hem från BB.

Lästips inför eftervårdsbesöket

På 1177.se

Fler lästips på 1177.se

Till toppen av sidan