Tobak

Tobak och nikotin i samband med operation

Innehållet gäller Kalmar län

När du opereras är det många faktorer som påverkar operationsresultatet och du kan själv vara med och påverka genom att avstå från alla sorters nikotinprodukter.

Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Genom att avstå från rökning och undvika nikotin i övrigt och undvika alkohol före och efter din operation minskar du risken för komplikationer och förbättrar sårläkningen.

All tobak och nikotin är giftigt för kroppen

Tuggtobak, vitt eller brunt snus och tobak som du andas in via till exempel vattenpipa eller cigaretter påverkar din kropp och försämrar dess möjlighet att klara en operation. Du bör därför avstå från alla former av tobak och nikotin före och efter din operation.

Läs mer: Rökning och snusning - så påverkas din hälsa

Om du slutar med nikotin blir din operation säkrare

Genom modern forskning vet vi att just rökning är den farligaste och mest undvikbara riskfaktorn för komplikationer i samband med operation. Riskerna så mycket som fördubblas om du röker. Men såväl nikotin som annan form av tobak är skadlig oavsett på vilket sätt du får i dig dem.

Fyra månaders rökuppehåll 

I Region Kalmar län rekommenderas att du slutar eller gör ett uppehåll i rökningen minst åtta veckor innan operation och minst lika länge efter operationen

Du som röker kan halvera de medicinska riskerna genom ett rökstopp veckorna före och efter din operation. Men du behöver låta bli helt att röka. Det räcker inte att du minskar ned på rökningen.

Immunförsvaret återställs relativt väl efter fyra veckors uppehåll, men det tar minst åtta veckor för kroppen att förbättra hjärt- och lungfunktionen. Många storrökare får också en ökad slemproduktion i lungorna de första veckorna efter rökstoppet. Detta normaliseras först efter åtta veckors uppehåll.

Rök inte heller om du ska opereras akut

En del behöver opereras akut, alltså inom en kort tid. Det kan till exempel vara om du har brutit ett ben. Då är det viktigt att du inte röker under de timmar eller dagar som är kvar till operationen. Även ett kortvarigt rökstopp före och efter en operation förbättrar prognoserna för sårläkningen.

Övriga nikotinprodukter – tio veckors uppehåll 

För övriga nikotinprodukter, så som till exempel snus eller e-cigaretter räcker det med ett uppehåll i tio veckor. Du bör sluta minst två veckor innan operation och ha uppehåll i minst åtta veckor efter operation.

Kroppens vävnad får syrebrist av nikotin och kolmonoxid

Kroppens vävnader får syrebrist orsakad av framförallt kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får du i dig när du röker och den blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Nikotin påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig och det gör att operationssåret läker sämre.

Risken för infektion ökar

När läkningen går långsamt ökar risken att få infektioner i såret. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Måste du få behandling med antibiotika mot infektion och sjukhusvård för komplikationerna blir du kvar längre på sjukhuset. Dessutom måste du vara sjukskriven längre.

Du kan få stöd och hjälp att sluta

En del klarar att på egen hand göra ett uppehåll i sitt nikotinanvändande, men många behöver hjälp från vården.

Vårdpersonalen ska informera dig om de risker som nikotin kan innebära vid en operation och guida dig på din väg att bli nikotinfri inför operationen. Du kan få hjälp både vid planerade och akuta operationer. På samtliga hälsocentraler i länet finns särskilt utbildade tobaksavvänjare som kan ge dig råd och stöd.

Tobakshjälpen - digital behandling med personlig återkoppling 

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig i Kalmar län som vill sluta röka eller snusa. Läs mer om Tobakshjälpen.

Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta röka respektive hjälp att sluta snusa.

Till toppen av sidan