Habilitering

Habilitering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Habilitering hjälper till när funktionsnedsättningen är livslång. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd som finns att få.

Aktuella artiklar

Att få habilitering i Jönköpings län

Du som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning kan få habilitering. Målet är att du ska kunna behålla eller utveckla bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Om du har en betydande synnedsättning kan du få stöd och hjälp att få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning och dövhet

Om du har en bestående hörselnedsättning kan du få stöd och hjälp att klara vardagen så självständigt som möjligt.

Habiliteringsplan

Alla som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen erbjuds en habiliteringsplan. I habiliteringsplanen pratar vi om vilka insatser som planeras och syftet med dem.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Föräldrastöd vid habilitering

Syftet med föräldrastöd är att stärka er som familj och främja delaktighet. Ni som familj är medskapande i alla beslut och insatser. Du som förälder/vårdnadshavare erbjuds information, stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Stöd och hjälpmedel

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Samhällsstöd vid funktionsnedsättning

Samhällsstöd till familjer där det finns barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Min bok - ett informationshjälpmedel

Om du har en flerfunktionsnedsättning med stora behov och många kontakter inom både vård och omsorg kan Min bok vara ett bra hjälpmedel. Boken samlar all viktig information om var du bor och var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner.

Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Ingen är viktigare för ditt barn än vad du är! Här hittar du några tips om hur du kan anpassa ditt sätt att prata. Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

Att tänka på vid möte med en person med intellektuell funktionsnedsättning

En person som har en intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att ta till sig och förstå information. Hen kan ha problem att läsa, skriva och räkna.

Till toppen av sidan