Habilitering i Jönköpings län

Att få habilitering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning kan få habilitering. Målet är att du ska kunna behålla eller utveckla bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ung person som håller ut sina armar i en dansande gest.

Vem kan få specialiserad habilitering?

Habilitering är till för personer som har funktionsnedsättning av sådan art att man i ett långsiktigt perspektiv förväntas ha nytta av insatser på specialistnivå från tvärprofessionellt habiliteringsteam. 

Habilitering kan erbjudas vid till exempel:

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • varaktig motorisk funktionsnedsättning, som är medfödd eller som man har fått under uppväxtåren. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning vid cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi
 • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
 • förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning som motsvarar intellektuell funktionsnedsättning
 • betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet
 • hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus och andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få stöd och behandling för att få vardagen att fungera ännu bättre. Det kan handla om:

 • hälsa – hur du mår
 • kost och motion
 • kontakt med andra
 • skola eller arbete
 • ekonomi – att använda pengar
 • hemmet – hur du städar, tvättar och handlar
 • familj, vänner och bekanta
 • fritid.

Du kan också få information om vilket stöd du kan få från samhället och få hjälp att få kontakt med myndigheter. Om du vill kan även dina närstående få stöd.

Kurser och aktiviteter

Habiliteringen erbjuder olika typer av kurser och aktiviteter:

Stöd till föräldrar/vårdnadshavare

I samband med habilitering av barn finns även stöd till föräldrar, närstående och personal runt barnet. Du som förälder/vårdnadshavare erbjuds information, olika typer av stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

Läs mer om föräldrastöd, habiliteringsplan och om utbildningar och träffar:

Hur får jag kontakt med habiliteringen?

Du kan själv ansöka om att få stödinsatser från vuxenhabiliteringen. Till barn- och ungdomshabiliteringen kommer du vanligen genom remiss från barnklinik, barnhälsovården, barnmottagning, skolhälsovård, barnpsykiatrisk mottagning eller liknande.

Till toppen av sidan