Undersökning & behandling

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
  • Habilitering

    Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

  • Habilitering i Jönköpings län

    En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Habilitering hjälper till när funktionsnedsättningen är livslång. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd som finns att få.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan