Funktionsnedsättning hos barn

Min bok - ett informationshjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har en flerfunktionsnedsättning med stora behov och många kontakter inom både vård och omsorg kan Min bok vara ett bra hjälpmedel. Boken samlar all viktig information om var du bor och var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner.

Informationen i boken hjälper personer du möter att förstå vad du behöver. Boken kan vara till stor nytta för anhöriga, personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och vård för att förstå hur du gör, vad du behöver och andra viktiga uppgifter om dig.

Boken är indelad i kapitel med flera kategorier av uppgifter att fylla i under varje kapitelrubrik. Du ser nedan vad de olika bladen i boken kan innehålla. Beskrivningen kan fungera som en mall och ge dig idéer om vad just din bok kan innehålla.

Du kan göra din bok på olika sätt

Du väljer själv hur du vill göra din egen bok och vilka uppgifter du vill ha med. Kanske använder du, eller den du får hjälp av, ett datorprogram som ni skapar boken i. Andra alternativ är att skriva in rubriker och dina egna uppgifter på papper som du samlar i en pärm, eller i en anteckningsbok i ett format som passar dig.

Om du vill kan du fylla i dina uppgifter och skriva ut bladen. Under beskrivningen av varje blad finns en pdf-fil som du kan skriva ut. Vill du skriva ut alla blad på en gång kan du använda den här pdf-filen:

Min bok - alla blad

Min bok är en vidareutveckling av ”Barnens bok” av Lotta Ljunggren Thomasson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Till toppen av sidan