Habilitering i Jönköpings län

Att tänka på vid möte med en person med intellektuell funktionsnedsättning

Innehållet gäller Jönköpings län

En person som har en intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att ta till sig och förstå information. Hen kan ha problem att läsa, skriva och räkna.

Vid möte med en person med intellektuell funktionsnedsättning

Personen behöver mer tid för att lära sig och för att minnas och det kan vara svårt att veta till exempel hur mycket pengarna ska räcka till. Många med intellektuell funktionsnedsättning har svårt med tidsuppfattningen och att planera sin vardag. Initiativförmågan kan vara lägre än vanligt. Ofta kan man ha svårt att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Även sociala förmågor kan vara nedsatta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hur kan det yttra sig?

Det kan hända att man försöker dölja sin intellektuella funktionsnedsättning genom att visa ointresse, nonchalans, byta ämne, hålla med, säga att man förstår eller uttrycka standardmeningar eller fraser som passar in överallt. Personen kommer för tidigt, för sent eller inte alls till besöket. Förändringar kan leda till oro. 

Här kan du läsa mer om intellektuell funktionsnedsättning

Förberedelser och hjälpmedel

Se till att förbereda och planera saker i god tid för att undvika oro. Använd bildstöd, tydliga rutiner och scheman för aktiviteter per dag eller vecka.

Att tänka på vid samtal

 • skriv ner stödord om det ni ska tala om
 • använd ett enkelt språk, utan att det blir barnsligt
 • använd konkreta uttryck istället för abstrakta
 • tala inte för fort
 • prata om en sak i taget
 • rita eller använd bildstöd
 • ställ korta och enkla frågor, med en sak i varje fråga
 • välj frågor med två svarsalternativ, istället för ja och nej
 • ge extra tid vid samtalet
 • försäkra dig om att personen har förstått
 • skriv ner, eller spela in, en sammanfattning av det ni talat om (på mobilen eller på annat sätt)
Till toppen av sidan