Lek

Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Ingen är viktigare för ditt barn än vad du är! Här hittar du några tips om hur du kan anpassa ditt sätt att prata. Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

Ett barn läser i en bok.
Till toppen av sidan