Vård och stöd för barn

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Innehåll - Funktionsnedsättning hos barn

Visa innehåll som:
 • Habilitering i Jönköpings län

  En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Habilitering hjälper till när funktionsnedsättningen är livslång. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd som finns att få.

 • Habiliteringsplan

  Alla som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen erbjuds en habiliteringsplan. I habiliteringsplanen pratar vi om vilka insatser som planeras och syftet med dem.

 • Föräldrastöd vid habilitering

  Syftet med föräldrastöd är att stärka er som familj och främja delaktighet. Ni som familj är medskapande i alla beslut och insatser. Du som förälder/vårdnadshavare erbjuds information, stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

 • Min bok - ett informationshjälpmedel

  Om du har en flerfunktionsnedsättning med stora behov och många kontakter inom både vård och omsorg kan Min bok vara ett bra hjälpmedel. Boken samlar all viktig information om var du bor och var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner.

 • Vad händer när mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fyller 18 år?

  Ditt barn får nu själv bestämma vilket slags stöd hen vill ansöka om. Det kan vara bra att vara förberedd och påläst om vilket slags stöd ditt barn eller du kan söka.

 • Habilitering

  Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

 • Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

  Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. Målet med stödet är att barnet ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Mer på 1177.se

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan