Habilitering i Jönköpings län

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har en betydande synnedsättning kan du få stöd och hjälp att få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Person håller i ett upplyst förstoringsglas och läser i en tidning

Habilitering för barn och unga med synnedsättning

Om ditt barn har rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver en ögonläkare en remiss till Syncentralen. Tillsammans med dig som vårdnadshavare görs en kartläggning av behoven och en plan för barnets eller ungdomens habilitering.

Exempel på stöd och hjälp som man kan få:

  • information om synnedsättningen
  • synstimulering
  • utprovning av hjälpmedel
  • stödsamtal till dig som vårdnadshavare
  • information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

På syncentralen arbetar flera olika yrkesgrupper i team, till exempel synpedagog, kurator och optiker.

Hit kan du vända dig i Jönköpings län

För att komma till Syncentralen för synrehabilitering i Jönköpings län behöver ditt barn eller ungdom en remiss från ögonläkare till det första besöket.

Habilitering för vuxna med synnedsättning

Har du en nedsatt synförmåga ska du kontakta ögonmottagningen för en utredning. Om du har rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Tillsammans med dig gör synrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

  • ökad kunskap om din syn
  • samtalsstöd
  • utprovning av hjälpmedel
  • hjälp att hitta strategier som underlättar din vardag, utifrån nya förutsättningar
  • information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

Även dina närstående kan få stöd.

För att du ska få en god habilitering och rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker endast om du godkänt det.

På Syncentralen arbetar flera olika yrkesgrupper i team, till exempel synpedagog, kurator och optiker.

Hit kan du vända dig i Jönköpings län

För att få stöd med habilitering i Jönköpings län behöver du en remiss från ögonläkare till det första besöket.

Till toppen av sidan