Hörselvården US, Öron- näs- och halskliniken


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • 2. Av/omboka tid direkt

  • Av/omboka tid

  • Kontakta mig

  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 99 60
Telefontid idag:
08–11

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 08–11
Fre 09–11
Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Öron-, näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Vägbeskrivning

Efter att du anmält dig i receptionen södra eller norra entrén gå mot ingång 1 (Södra entrén), gå mot D, Linköping.

Vårt utbud

Hörselvårdens målsättning är att för patienter med hörselproblem ställa diagnos och uppnå bästa möjliga kommunikationsmöjligheter.

 

Om ditt ärende gäller rådfrågning eller tidbokning angående hörapparat, kontakta hörcentralen.

 

Tillbaka till Öronklinikens huvudsida.

Cochleaimplantat för barn

Vid frågor om kallelser och tider kontakta CI-koordinator Christina Kindell, 076-763 80 68.

 

Vid frågor om reservdelar, inställningar, justeringar och felsökning ring vår servicetelefon, 070-622 78 49.

 

E-post till CI-teamet.

Cochleaimplantat för barn broschyr.pdf

Cochleaimplantat för vuxna

Vid frågor om kallelser och tider kontakta CI-koordinator Rina Shevach, 0761-12 40 67.

 

Vid frågor om reservdelar, inställningar, justeringar och felsökning ring vår servicetelefon, 0706-22 78 49.

 

E-post till CI-teamet.

Cochleaimplantat för vuxna - broschyr.pdf

Hörapparatutprovning

Vi erbjuder hörapparatutprovning för barn och vuxna.

Hörselhabilitering Barn och Ungdom

Inom Hörselhabiliteringen för barn och ungdomar arbetar idag två specialpedagoger, en kurator samt två teckenspråkslärare. Specialpedagoger och kurator ingår i Hörselvårdens ungdomsteam, barnteam och CI-team för barn.

 

För mer information samt kontaktuppgifter se broschyren.

broschyr Barnhörselvården.pdf

Hörseltest OAE (otoakustiska emissioner)

Tidbokning sker automatiskt. Kallelse skickas hem 1-2 veckor efter födsel.

 

Hörselundersökning för nyfödda

Under barnets första levnadsår utvecklas hörselförmågan som ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Medfödda hörselnedsättningar har tidigare varit svåra att upptäcka tidigt. Det finns en lämplig testmetod kallad OAE (otoakustiska emissioner) som gör det möjligt att utföra ett snabbt och skonsamt hörseltest på det nyfödda barnet.

Syftet är att upptäcka hörselskador tidigt för att kunna sätta in hjälpmedel så tidigt som möjligt och på så sätt möjliggöra en god språkutveckling.
Cirka 1 barn av 1000 nyfödda har en medfödd hörselnedsättning.

I Region Östergötland erbjuder vi samtliga barn möjlighet till denna undersökning.

Hörseltest för spädbarn ny vägbeskrivning från 16 maj 2016.pdf

Hörselvårdens olika team

Hörsel- och tinnitusteamet (psykolog, medicinsk audiolog, audionom, kurator, hörselpedagog och hjälpmedelsingenjör) planerar och genomför rehabiliteringsinsatser gentemot vuxna hörselskadade samt patienter med besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet.

 

Team för personer med allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning – dövblindhet (läkare från öron och ögon, pedagog från syn och hörsel, kurator syn och audionomer) planerar och genomför habiliteringsinsatser utifrån den specifika patientgruppens behov.

 

Barn- och ungdomsteamet består av audiolog, audionom, kurator, logoped, specialpedagog, tekniker, teckenspråkslärare.

Alternativ telefoni

Du som inte kan använda en vanlig taltelefon på grund av hörsel- eller talnedsättning kan få en fax, bild- eller texttelefon förskriven.

Med en bild- eller texttelefon kan du ringa till vilken annan telefon som helst. Detta sker genom att man ringer via en förmedling där det finns en tolk (teckentolk eller skrivtolk).

  • Om du är teckenspråkig kan en bildtelefon vara lämplig.
  • Om du inte är teckenspråkig kan en texttelefon fungera bra.

Förskrivare av alternativ telefoni i Region Östergötland
Taltelefon: 010-103 78 94
SMS: 0705-81 59 71
HorseltekniskaUsSc@regionostergotland.se

Mer info om Alternativ telefoni på 1177.se

Broschyr - Bildtelefoni.pdf

Broschyr - Texttelefoni.pdf

Karta över sjukhuset

Universitetsjukhusets sida kan du hitta en karta över sjukhuset samt information om caféer, apotek och övrig service.

Parkering

Det finns ett parkeringshus vid US med infart från Lasarettsgatan. Sväng in på Hälsovägen mitt emot utsiktstornet Belvederen i Trädgårdföreningen. Besöksparkering finns även i anslutning till Södra entrén. Båda besöksparkeringarna är betalparkeringar.

Teckenspråk till föräldrar

Hörselvården erbjuder föräldrar till alla barn som har behov av att kommunicera på teckenspråk att gå introduktionskurs. Vi erbjuder även kurser för syskon och barn till döva. För mer information kontakta teckenspråkslärarna.

 

Kontakt med e-post: Jenny Adolfsson eller Anita Ödenhed.

TSS-kurser för vuxna med hörselnedsättning

Hörselvården erbjuder kvällskurser i TSS (tecken som stöd) för en kompletterande kommunikationsmetod.

För mer information kontakta hörselpedagogerna på US eller lärare Jenny Adolfsson.

 

 

Uppföljning efter avslutad hörapparatutprovning

Hörselvården erbjuder uppföljande information efter avslutad hörapparatutprovning. För mer information se pdf-dokumentet. Anmälan till hörselpedagogerna Marie Öberg eller Bodil Eriksson.

 

För mer information om olika typer av hjälpmedel: http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Hjalpmedel/

För information om hörapparathantering se: http://www.horsel.info/

Teknikinformation VT-18.pdf

Uppföljning efter hörapparatutprovning.pdf

Utbildningstillfällen

Här erbjuds kurser och föreläsningar för dig som vill lära dig mer om hörselnedsättning och hjälpmedel.

  

Kurs i Aktiv kommunikation. För dig som upplever svårigheter i kommunikationssammanhang på grund av nedsatt hörsel.

 

Teknikinformation är en föreläsning om hörseltekniska hjälpmedel för hemmet och arbetsplatsen.

Aktiv kommunikation.pdf

Teknikinfo VT-18.pdf

Om oss

Information till patienter

Vi använder oss av telefontjänst

Hörselvården val 2.

Kliniken är undervisningsklinik och annan läkare, prao, student kan medverka vid besöket.

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.