Hörselvården US, Öron- näs- och halskliniken


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • 2. Av/omboka tid direkt

  • Av/omboka tid

  • Kontakta mig

  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 99 60
Telefontid idag:
08–11

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–11
Växeltelefon:
010-103 00 00

Aktuellt

Ny regel för avbokning

Publicerad: 2019-01-08

Om du behöver avboka ett besök hos oss, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som uteblivet besök och du får betala besöksavgiften på 200 kronor.

Läs mer om patientavgifter

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Öron-,näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Vägbeskrivning

Efter att du anmält dig i receptionen norra eller södra entrén, gå mot uppgång D.

Vårt utbud

Hörselvårdens målsättning är att för patienter med hörselproblem ställa diagnos och uppnå bästa möjliga kommunikationsmöjligheter.

 

 

Tillbaka till Öronklinikens huvudsida.

Hörapparatservice

Drop-in hörapparatservice måndag till fredag, helgfria vardagar kl 9-11.30.

Vid besök för hörapparatsservice kan du få hjälp med justering samt service och rengöring av hörapparat.

Vid besöket kommer du få träffa en audionom.

Hörapparatserviceavgiften är 100 kr (ingår ej i högkostnadsskyddet) och betalas vid besöket. Var god gå direkt till Hörselvårdens väntrum, uppgång D, plan 11 väntrum gul.

Har du inte möjlighet att komma på besök kan du lämna in hörapparat i vår postlåda i Hörselvårdens väntrum.

Hörapparatförskrivning

Vi erbjuder hörapparatutprovning för barn och vuxna.

Inom den primära hörselvården är det vårdval och verksamheten bedrivs med auktorisation.

Välkommen till Hörselvården.pdf

Förskrivning av hörapparat.pdf

Cochleaimplantat för barn

Vid frågor om kallelser och tider kontakta CI-koordinator Christina Kindell, 076-763 80 68.

 

Vid frågor om reservdelar, inställningar, justeringar och felsökning ring vår servicetelefon, 070-622 78 49.

 

E-post till CI-teamet.

Cochleaimplantat för barn broschyr.pdf

Cochleaimplantat för vuxna

Vid frågor om kallelser och tider kontakta CI-koordinator Rina Shevach, 0761-12 40 67.

 

Vid frågor om reservdelar, inställningar, justeringar och felsökning ring vår servicetelefon, 0706-22 78 49.

 

E-post till CI-teamet.

Cochleaimplantat för vuxna - broschyr.pdf

Hörselhabilitering Barn och Ungdom

Inom Hörselhabiliteringen för barn och ungdomar arbetar idag två specialpedagoger, en kurator samt två teckenspråkslärare. Specialpedagoger och kurator ingår i Hörselvårdens ungdomsteam, barnteam och CI-team för barn.

 

För mer information samt kontaktuppgifter se broschyren.

broschyr Barnhörselvården.pdf

Hörselscreening på spädbarn

Vi genomför OAE (otoakustiska emissioner)
Tidbokning sker automatiskt. Kallelse skickas hem 1-2 veckor efter födsel.
Det finns möjlighet att omboka sin tid via 1177.se/e-tjänster

Hörselundersökning för nyfödda

Under barnets första levnadsår utvecklas hörselförmågan som ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Medfödda hörselnedsättningar har tidigare varit svåra att upptäcka tidigt. Det finns en lämplig testmetod kallad OAE (otoakustiska emissioner) som gör det möjligt att utföra ett snabbt och skonsamt hörseltest på det nyfödda barnet.

Syftet är att upptäcka hörselskador tidigt för att kunna sätta in hjälpmedel så tidigt som möjligt och på så sätt möjliggöra en god språkutveckling.
Cirka 1 barn av 1000 nyfödda har en medfödd hörselnedsättning.

I Region Östergötland erbjuder vi samtliga barn möjlighet till denna undersökning.

Film OAE hörseltest

 

 

Hörselvårdens olika team

Hörsel- och tinnitusteamet (psykolog, medicinsk audiolog, audionom, kurator, hörselpedagog och hjälpmedelsingenjör) planerar och genomför rehabiliteringsinsatser gentemot vuxna hörselskadade samt patienter med besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet.

 

Team för personer med allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning – dövblindhet (läkare från öron och ögon, pedagog från syn och hörsel, kurator syn och audionomer) planerar och genomför habiliteringsinsatser utifrån den specifika patientgruppens behov.

 

Barn- och skolteamet består av audiolog, audionom, kurator, logoped, specialpedagog, tekniker, teckenspråkslärare.

Alternativ telefoni

Du som inte kan använda en vanlig taltelefon på grund av hörsel- eller talnedsättning kan få en fax, bild- eller texttelefon förskriven.

Med en bild- eller texttelefon kan du ringa till vilken annan telefon som helst. Detta sker genom att man ringer via en förmedling där det finns en tolk (teckentolk eller skrivtolk).

  • Om du är teckenspråkig kan en bildtelefon vara lämplig.
  • Om du inte är teckenspråkig kan en texttelefon fungera bra.

Förskrivare av alternativ telefoni i Region Östergötland
Taltelefon: 010-103 78 94
SMS: 0705-81 59 71
HorseltekniskaUsSc@regionostergotland.se

Mer info om Alternativ telefoni på 1177.se

Broschyr - Bildtelefoni.pdf

Broschyr - Texttelefoni.pdf

Karta över sjukhuset

Universitetsjukhusets sida kan du hitta en karta över sjukhuset samt information om caféer, apotek och övrig service.

Parkering

Det finns ett parkeringshus vid US med infart från Lasarettsgatan. Sväng in på Hälsovägen mitt emot utsiktstornet Belvederen i Trädgårdföreningen. Besöksparkering finns även i anslutning till Södra entrén. Båda besöksparkeringarna är betalparkeringar.

Teckenspråk till föräldrar

Hörselvården erbjuder föräldrar till alla barn som har behov av att kommunicera på teckenspråk att gå introduktionskurs. Vi erbjuder även kurser för syskon och barn till döva. För mer information kontakta teckenspråkslärarna.

 

Kontakt med e-post: Jenny Adolfsson eller Anita Ödenhed.

TSS-kurser för vuxna med hörselnedsättning

Hörselvården erbjuder kvällskurser i TSS (tecken som stöd) för en kompletterande kommunikationsmetod.

För mer information kontakta hörselpedagogerna på US eller lärare Jenny Adolfsson.

 

 

Uppföljning efter avslutad hörapparatutprovning

Hörselvården erbjuder uppföljande information efter avslutad hörapparatutprovning.  Anmälan till hörselpedagogerna Marie Öberg eller Bodil Eriksson.

 

 

Utbildningstillfällen

Här erbjuds utbildningar och föreläsningar för dig som vill lära dig mer om hörselnedsättning och hjälpmedel.

Uppföljning efter avslutad hörapparatutprovning
Hörselvården erbjuder uppföljande information efter avslutad hörapparatutprovning.  Anmälan till hörselpedagogerna Marie Öberg eller Bodil Eriksson.

Kurs i Aktiv kommunikation. För dig som upplever svårigheter i kommunikationssammanhang på grund av nedsatt hörsel. För mer information se pdf-dokumentet.

Teknikinformation är en föreläsning om hörseltekniska hjälpmedel för hemmet och arbetsplatsen.

 

Aktiv kommunikation.pdf

För mer information om olika typer av hjälpmedel

För information om hörapparathantering se HRF:s hörselinfo

Om oss

Hörselvården Öron-,näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset bedriver hörselvård i centrala länsdelen i samarbete med Hörselvården på Vrinnevisjukhuset.

Drop-in hörapparatsservice helgfria vardagar kl. 09.00-11.30

Information till patienter

Röstbrevlåda för avbokning 010-105 99 60 dygnet runt.

Kliniken är undervisningsklinik och studerande kan medverka vid besöket.

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Hörselvården US, Öron- näs- och halskliniken.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

65 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
65 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information